Начало » РИК

РИК

02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Шумен

№ 303000001
1 председател Нели Богданова Станчева Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Къймет Билгин Али ДПС
3 секретар Пенка Йорданова Йорданова ГЕРБ
4 член Данаил Андонов Делчев ГЕРБ
5 член Диана Петрова Златева ГЕРБ
6 член Благовест Красимиров Михайлов Коалиция БСП лява България
7 член Атанас Стоименов Атанасов Коалиция БСП лява България
8 член Севджан Сами Мехмед ДПС
9 член Ивалина Иванова Илиева АТАКА
№ 303000002
1 председател Стоянка Александрова Гъркова ГЕРБ
2 зам.предс. Мая Иванова Вълчева Коалиция БСП лява България
3 секретар Нергюл Ремзи Мехмед ДПС
4 член Димитър Василев Димитров ГЕРБ
5 член Анна Добринова Димитрова ГЕРБ
6 член Светослав Леонидов Страшимиров Коалиция БСП лява България
7 член Стефан Димчев Божилов Коалиция БСП лява България
8 член Олга Георгиева Станчева ББЦ
9 член Мюрвет Яхова Мехмед ДПС
№ 303000003
1 председател Севдисен Ахмед Мустафа ДПС
2 зам.предс. Стоян Симов Стоянов ГЕРБ
3 секретар Красен Иванов Иванов Коалиция БСП лява България
4 член Даниела Руменова Иванова ГЕРБ
5 член Янка Жечкова Александрова ГЕРБ
6 член Пенка Кирилова Кръстева Коалиция БСП лява България
7 член Маргаритка Борисова Петкова Коалиция БСП лява България
8 член Сайме Хюсеин Гьоч ДПС
9 член Красимира Димитрова Борисова РБ
№ 303000004
1 председател Мариана Ангелова Златева - Кръстева Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Запрянка Асенова Мутавчиева АТАКА
3 секретар Елена Иванчева Цветкова ГЕРБ
4 член Елена Александрова Димитрова ГЕРБ
5 член Иванка Герасимова Велкова ГЕРБ
6 член Иванка Димитрова Йорданова Коалиция БСП лява България
7 член Цанка Димитрова Пенева Коалиция БСП лява България
8 член Дениз Ариф Кадир ББЦ
9 член Биртен Ибрахим Мехмед ДПС
№ 303000005
1 председател Лена Върбанова Стойчева ГЕРБ
2 зам.предс. Йорданка Богданова Йосифова Коалиция БСП лява България
3 секретар Орхан Ертан Мехмед ДПС
4 член Иван Андонов Цветков ГЕРБ
5 член Валерия Добринова Павлова ГЕРБ
6 член Божидар Димчев Божилов Коалиция БСП лява България
7 член Ангел Роман Скляр Коалиция БСП лява България
8 член Гюнел Сали Халил ДПС
9 член Георги Костадинов Мутавчиев АТАКА
№ 303000006
1 председател Севджан Мехмедова Сюлейманова ДПС
2 зам.предс. Радинка Иванова Атанасова ГЕРБ
3 секретар Гюлбахар Галиб Ахмед Коалиция БСП лява България
4 член Елван Османова Касперова ГЕРБ
5 член Зелиха Емин Кяшиф ГЕРБ
6 член Галина Николова Велева Коалиция БСП лява България
7 член Николина Йорданова Събева Коалиция БСП лява България
8 член Ширин Юсуф Адил ДПС
9 член Любка Симеонова Маринова АТАКА
№ 303000007
1 председател Десислава Златкова Христова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Айнур Ибрям Мехмедова ДПС
3 секретар Селвет Хикмет Рамис ГЕРБ
4 член Стела Илиева Димитрова ГЕРБ
5 член Емине Шевкъ Кадирова ГЕРБ
6 член Галя Тодорова Димитрова Коалиция БСП лява България
7 член Силвана Пламенова Радославова Коалиция БСП лява България
8 член Юзлем Исмаил Февзи ДПС
9 член Стефка Янкова Найденова РБ
№ 303000008
1 председател Марияна Димитрова Милева ГЕРБ
2 зам.предс. Йорданка Иванова Колева Коалиция БСП лява България
3 секретар Нина Васильевна Чендова АТАКА
4 член Росица Христова Костова ГЕРБ
5 член Светлана Герчева Велинова ГЕРБ
6 член Христина Ангелова Христова Коалиция БСП лява България
7 член Тинка Неделчева Тодорова Коалиция БСП лява България
8 член Александър Асенов Филипов ББЦ
9 член Емине Хабил Ахмедова ДПС
№ 303000009
1 председател Айтен Мехмед Риза ДПС
2 зам.предс. Блага Енчева Ангелова ГЕРБ
3 секретар Жулиета Русева Величкова Коалиция БСП лява България
4 член Гюрсел Иляз Халил ГЕРБ
5 член Гергина Тодорова Димова ГЕРБ
6 член Румянка Бонева Ангелова Коалиция БСП лява България
7 член Добриян Светлозаров Добрев Коалиция БСП лява България
8 член Тюркян Ведат Ангелова ДПС
9 член Дамян Рачев Кючуков АТАКА
№ 303000010
1 председател Валентина Йорданова Загорова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Таня Георгиева Кръстева АТАКА
3 секретар Айдоган Салиев Касперов ГЕРБ
4 член Бахар Велиева Керим ГЕРБ
5 член Сибел Джеват Касимова ГЕРБ
6 член Сергей Георгиев Иванов Коалиция БСП лява България
7 член Снежана Петрова Милчева Коалиция БСП лява България
8 член Данаил Иванов Иванов ДПС
9 член Кремена Костадинова Желязкова РБ
№ 303000011
1 председател Петър Конув Къцаров ГЕРБ
2 зам.предс. Невена Богомилова Тодорова Коалиция БСП лява България
3 секретар Несрин Исмаил Халидова ДПС
4 член Симона Марианова Ангелова ГЕРБ
5 член Анета Георгиева Стефанова ГЕРБ
6 член Николинка Николова Борисова Коалиция БСП лява България
7 член Марийка Георгиева Димитрова Коалиция БСП лява България
8 член Ернур Хайредин Хасан ДПС
9 член Мариела Иванова Найденова АТАКА
№ 303000012
1 председател Елина Петрова Куртева Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Ана Кръстева Йорданова ГЕРБ
3 секретар Неше Кязимова Исмаилова ДПС
4 член Исаил Андонов Исайлов ГЕРБ
5 член Димитър Живков Димитров ГЕРБ
6 член Теодора Янкова Асенова Коалиция БСП лява България
7 член Екатерина Игнатова Иванова Коалиция БСП лява България
8 член Севинч Себайдин Рахим ДПС
9 член Д-р Анастасия Кирилова Върбанова РБ
№ 303000013
1 председател Иван Димов Иванов Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Севим Мехмедова Ахмедова ДПС
3 секретар Соня Костова Василева ГЕРБ
4 член Росица Атанасова Петкова ГЕРБ
5 член Вилдан Илязова Османова ГЕРБ
6 член Стойка Панайотова Вълчева Коалиция БСП лява България
7 член Димитричка Маркова Йорданова Коалиция БСП лява България
8 член Памела Красимирова Иванова ББЦ
9 член Иванка Иванова Миланова АТАКА
№ 303000014
1 председател Ширин Хасанова Ибрахим ГЕРБ
2 зам.предс. Анна Стефанова Илиева Коалиция БСП лява България
3 секретар Жана Бойчева Начева АТАКА
4 член Неджмия Кабилова Салиева ГЕРБ
5 член Владо Василев Петков ГЕРБ
6 член Леман Ахмедова Ахмедова Коалиция БСП лява България
7 член Станка Великова Златанова Коалиция БСП лява България
8 член Есмирай Хюсеин Мустафа ДПС
9 член Елка Стефанова Ненова РБ
№ 303000015
1 председател Тюркян Мустафа Хюсеин ДПС
2 зам.предс. Валя Тодорова Желева ГЕРБ
3 секретар Галина Станчева Георгиева Коалиция БСП лява България
4 член Васил Василев Петков ГЕРБ
5 член Диян Калинов Пламенов ГЕРБ
6 член Петранка Славева Димитрова Коалиция БСП лява България
7 член Красимир Николов Кръстев Коалиция БСП лява България
8 член Лили Йорданова Иванова ББЦ
9 член Цветанка Йорданова Баева АТАКА
№ 303000016
1 председател Кина Николова Велинова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Йорданка Станиславова Маринова АТАКА
3 секретар Георги Иванов Цанков ГЕРБ
4 член Петя Стоева Атанасова ГЕРБ
5 член Мая Маринова Цветкова ГЕРБ
6 член Елка Кирилова Неделчева Коалиция БСП лява България
7 член Николай Неделчев Николов Коалиция БСП лява България
8 член Веселин Йорданов Георгиев ДПС
9 член Мелис Ерхан Тефик ДПС
№ 303000017
1 председател Десислава Димкова Петрова ГЕРБ
2 зам.предс. Петър Иванов Синджирлиев Коалиция БСП лява България
3 секретар Медиха Неджат Сали ДПС
4 член Георги Иванов Илиев ГЕРБ
5 член Тодор Пламенов Бакев ГЕРБ
6 член Мергул Сали Ълтар Коалиция БСП лява България
7 член Тейнур Юмер Ахмед Коалиция БСП лява България
8 член Айтен Исмаил Юмер ДПС
9 член Драгомир Велев Драгнев АТАКА
№ 303000018
1 председател Елена Богданова Йорданова ДПС
2 зам.предс. Петя Захариева Пейкова ГЕРБ
3 секретар Сминка Василева Маринова Коалиция БСП лява България
4 член Силвена Златанова Маринова- Пенева ГЕРБ
5 член Пламен Петков Семков ГЕРБ
6 член Стефан Живков Коев ГЕРБ
7 член Стоименка Иванова Рускова Коалиция БСП лява България
8 член Радка Петкова Чаушева Коалиция БСП лява България
9 член Нели Христова Кантева АТАКА
№ 303000019
1 председател Валентина Величкова Георгиева Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Стефанка Стоименова Будинова ДПС
3 секретар Анета Тодорова Недялкова ГЕРБ
4 член Марияна Неделчева Маринова ГЕРБ
5 член Тиьомир Пенчев Пейков ГЕРБ
6 член Стоянка Петрова Петкова Коалиция БСП лява България
7 член Руска Иванова Жечева Коалиция БСП лява България
8 член Неше Нутфи Али ДПС
9 член Северина Венелинова Малчева РБ
№ 303000020
1 председател Димитринка Георгиева Рачева ГЕРБ
2 зам.предс. Златинка Михайлова Златкова Коалиция БСП лява България
3 секретар Габриела Желева Колева АТАКА
4 член Пенка Йорданова Станчева ГЕРБ
5 член Неделчо Коев Недялков ГЕРБ
6 член Жанета Иванова Цонева Коалиция БСП лява България
7 член Светла Христова Драгнева Коалиция БСП лява България
8 член Налян Наджи Кязим ДПС
9 член Мехнур Ахмедова Назифова ДПС
№ 303000021
1 председател Марина Стоянова Радева ДПС
2 зам.предс. Пенчо Тенев Пейков ГЕРБ
3 секретар Росен Милков Радев Коалиция БСП лява България
4 член Йорданка Георгиева Димитрова ГЕРБ
5 член Мария Веселинова Христова ГЕРБ
6 член Елисавета Христова Йорданова ГЕРБ
7 член Георги Петков Стамов Коалиция БСП лява България
8 член Грозданка Иванова Тодорова Коалиция БСП лява България
9 член Биляна Бориславова Герова АТАКА
№ 303000022
1 председател Мехмед Исмаил Мехмед Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Марина Тодорова Иванова АТАКА
3 секретар Веска Димитрова Коларова ГЕРБ
4 член Теодора Серафимова Дончева ГЕРБ
5 член Йорданка Колева Герчева ГЕРБ
6 член Филип Илиев Любомиров ГЕРБ
7 член Милка Недялкова Дочева Коалиция БСП лява България
8 член Данка Гинева Йорданова Коалиция БСП лява България
9 член Шенол Шабан Исмаил ДПС
№ 303000023
1 председател Златина Стефанова Иванова ГЕРБ
2 зам.предс. Иванка Атанасова Коева Коалиция БСП лява България
3 секретар Назифе Ахмедова Мехмедова ДПС
4 член Теодора Слънчева Тодорова ГЕРБ
5 член Ирина Минева Йорданова ГЕРБ
6 член Виолетка Димитрова Трифонова Коалиция БСП лява България
7 член Венета Георгиева Калчева Коалиция БСП лява България
8 член Мейрям Мехмедова Томаш ДПС
9 член Светослав Георгиев Димов АТАКА
№ 303000024
1 председател Сунай Садък Исуф ДПС
2 зам.предс. Мартин Александров Кумбилиев ГЕРБ
3 секретар Ради Стоянов Радев Коалиция БСП лява България
4 член Мария Сашева Димитрова ГЕРБ
5 член Иванка Иванова Петрова ГЕРБ
6 член Петинка Господинова Георгиева Коалиция БСП лява България
7 член Райна Петкова Трифонова Коалиция БСП лява България
8 член Стоянка Маринова Костадинова Коалиция БСП лява България
9 член Милка Николова Михайлова АТАКА
№ 303000025
1 председател Светослава Лазарова Христова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Гюлшен Хюсменова Чакалова ДПС
3 секретар Марияна Радева Йорданова ГЕРБ
4 член Никулка Иванова Шекерова ГЕРБ
5 член Мая Георгиева Иванова ГЕРБ
6 член Цветелина Минчева Минева Коалиция БСП лява България
7 член Маргарита Иванова Петрова Коалиция БСП лява България
8 член Ниязи Халил Юсуф ДПС
9 член Гюнтер Еркан Чобан РБ
№ 303000026
1 председател Димитър Димов Върбанов ГЕРБ
2 зам.предс. Рукие Мустафа Мустафа ДПС
3 секретар Йордан Ангелов Йорданов Коалиция БСП лява България
4 член Мариана Костадинова Илиева ГЕРБ
5 член Добринка Иванова Гашпарова ГЕРБ
6 член Десислава Петрова Стилиянова Коалиция БСП лява България
7 член Румяна Величкова Петрова Коалиция БСП лява България
8 член Магдалена Иванова Петрова Коалиция БСП лява България
9 член Ангел Христов Илиев ББЦ
№ 303000027
1 председател Желязка Костадинова Стойкова АТАКА
2 зам.предс. Светлана Владова Стратиева ГЕРБ
3 секретар Десислава Жечкова Янкова Коалиция БСП лява България
4 член Ирина Михайлова Николова ГЕРБ
5 член Росица Димитрова Костадинова ГЕРБ
6 член Светослава Стилиянова Спасова Коалиция БСП лява България
7 член Димитрина Любчева Димитрова Коалиция БСП лява България
8 член Анелия Гинчева Минчева ДПС
9 член Тюркян Сали Наил ДПС
№ 303000028
1 председател Николай Иванов Янков Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Айше Самин Ахмед ДПС
3 секретар Жулиета Дончева Нешкова ГЕРБ
4 член Христо Николаев Николов ГЕРБ
5 член Стоян Николов Стоянов ГЕРБ
6 член Евдокия Млачева Рангелова Коалиция БСП лява България
7 член Иванка Бойчева Георгиева Коалиция БСП лява България
8 член Михаил Ганев Парушев РБ
9 член Тодор Маринов Иванов АТАКА
№ 303000029
1 председател Деян Стоянов Горостанов ГЕРБ
2 зам.предс. Бисерка Илиева Плачкова Коалиция БСП лява България
3 секретар Милка Димитрова Иванова АТАКА
4 член Татяна Славчева Иванова ГЕРБ
5 член Галина Александрова Господинова ГЕРБ
6 член Костадинка Йовчева Велинова ГЕРБ
7 член Йордан Иванов Коев Коалиция БСП лява България
8 член Галина Рашкова Трифонова Коалиция БСП лява България
9 член Айхан Ахмедов Хюсеинов ДПС
№ 303000030
1 председател Айше Феизула Исмаил ДПС
2 зам.предс. Стоянка Георгиева Димитрова ГЕРБ
3 секретар Денка Славова Георгиева Коалиция БСП лява България
4 член Мариана Йотова Тонева ГЕРБ
5 член Йонко Миленов Димитров ГЕРБ
6 член Янка Стоянова Стоилова Коалиция БСП лява България
7 член Тошко Иванов Тодоров Коалиция БСП лява България
8 член Айля Реджеб Илязова ДПС
9 член Станислава Вълчанова АТАКА
№ 303000031
1 председател Красимира Петкова Димова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Албена Василева Янева ДПС
3 секретар Ивелина Янкова Филева ГЕРБ
4 член Росица Атанасова Цонева ГЕРБ
5 член Снежана Милкова Доростолска ГЕРБ
6 член Иванка Костадинова Стойчева Коалиция БСП лява България
7 член Стиляна Генчева Иванова Коалиция БСП лява България
8 член Александър Андреев Маринов ДПС
9 член Ваня Георгиева Дянкова РБ
№ 303000032
1 председател Красимира Данчева Йорданова-Тодорова ГЕРБ
2 зам.предс. Росица Георгиева Георгиева Коалиция БСП лява България
3 секретар Веселин Малчев Бодуров АТАКА
4 член Румяна Маринова Стойнова ГЕРБ
5 член Магдалена Гечева Механджиева ГЕРБ
6 член Елисавета Атанасова Стойчева Коалиция БСП лява България
7 член Гинка Илиева Чакърова Коалиция БСП лява България
8 член Снежана Юлиянова Митева ДПС
9 член Асен Митков Илиев ДПС
№ 303000033
1 председател Милен Руменов Маринов ДПС
2 зам.предс. Силвия Крумова Кирилова ГЕРБ
3 секретар Стоян Руменов Стоянов Коалиция БСП лява България
4 член Силвия Любомирова Христова ГЕРБ
5 член Жечко Колев Ганев ГЕРБ
6 член Русанка Илиева Ненова Коалиция БСП лява България
7 член Николай Петров Сладкаров Коалиция БСП лява България
8 член Стоянка Иванова Захариева Коалиция БСП лява България
9 член Георги Василев Миланов
№ 303000034
1 председател Емилия Христова Кирилова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Теодора Димитрова Бодурова АТАКА
3 секретар Павел Иванов Павлов ГЕРБ
4 член Виолета Атанасова Тодорова ГЕРБ
5 член Десислава Любенова Димитрова ГЕРБ
6 член Венцислава Илиева Борисова Коалиция БСП лява България
7 член Бонка Христова Иванова Коалиция БСП лява България
8 член Валери Асенов Митков ДПС
9 член Емилия Росенова Атанасова РБ
№ 303000035
1 председател Мая Пенчева Кюркчиева ГЕРБ
2 зам.предс. Стоянка Темелакиева Янева Коалиция БСП лява България
3 секретар Ирина Мирчева Колева АТАКА
4 член Александра Валентинова Андонова ГЕРБ
5 член Соня Стефанова Иванова ГЕРБ
6 член Славенка Димитрова Василева Коалиция БСП лява България
7 член Милена Светленова Димитрова Коалиция БСП лява България
8 член Аксел Амалова Алиосманова ДПС
9 член Юлка Георгиева Андрова ДПС
№ 303000036
1 председател Петър Благоев Якимов АТАКА
2 зам.предс. Илинка Славейкова Атанасова ГЕРБ
3 секретар Борислав Видов Найденов Коалиция БСП лява България
4 член Милен Росенов Милков ГЕРБ
5 член Татяна Павлова Кирилова ГЕРБ
6 член Цвета Стефанова Анкова Коалиция БСП лява България
7 член Аника Христова Гетова Коалиция БСП лява България
8 член Гергана Йорданова Йорданова ББЦ
9 член Севджан Фетиева Хюсеинова ДПС
№ 303000037
1 председател Марияна Георгиева Захариева Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Берхан Насъф Рамадан ДПС
3 секретар Станислава Ивалинова Пенчева ГЕРБ
4 член Спас Петров Спасов ГЕРБ
5 член Даниела Кръстева Жекова ГЕРБ
6 член Янка Тодорова Тодорова Коалиция БСП лява България
7 член Черню Якимов Георгиев Коалиция БСП лява България
8 член Любомир Трифонов Иванов АТАКА
9 член
№ 303000038
1 председател Милка Тодорова Георгиева ГЕРБ
2 зам.предс. Лора Миткова Рашкова Коалиция БСП лява България
3 секретар Нели Иванова Курдова ДПС
4 член Виолетка Димитрова Петрова ГЕРБ
5 член Ива Пламенова Даскалова ГЕРБ
6 член Елис Бориславова Ангелова ГЕРБ
7 член Дора Янкова Андреева Коалиция БСП лява България
8 член Веска Дончева Евтимова Коалиция БСП лява България
9 член Петромил Георгиев Минчев ББЦ
№ 303000039
1 председател Силвия Христофорова Мартинова ДПС
2 зам.предс. Мариана Марчева Петева ГЕРБ
3 секретар Виолета Димитрова Атанасова Коалиция БСП лява България
4 член Силвия Димитрова Кондаклиева ГЕРБ
5 член Надежда Николова Николова ГЕРБ
6 член Мариела Христова Радева ГЕРБ
7 член Пенка Димова Пеева Коалиция БСП лява България
8 член Жечка Янкова Янчева Коалиция БСП лява България
9 член Илиана Стоянова Ганчева АТАКА
№ 303000040
1 председател Светла Данчева Кирова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Никола Ганчев Колев АТАКА
3 секретар Емил Георгиев Янев ГЕРБ
4 член Веселка Петрова Станчева ГЕРБ
5 член Милена Йорданова Атанасова ГЕРБ
6 член Марийка Ненова Георгиева Коалиция БСП лява България
7 член Владимир Манасиев Тодоров Коалиция БСП лява България
8 член Рахим Хасан Рахим ДПС
9 член Венелин Станчев Малчев РБ
№ 303000041
1 председател Теменужка Димитрова Йорданова ГЕРБ
2 зам.предс. Иванка Данаилова Рачева Коалиция БСП лява България
3 секретар Джемиле Талиб Мехмед ДПС
4 член Силвия Руменова Стоянова ГЕРБ
5 член Вергиния Любенова Димова ГЕРБ
6 член Добромир Ивелинов Димитров Коалиция БСП лява България
7 член Ирина Миленкова Жечкова Коалиция БСП лява България
8 член Даниела Николова Стоянова ДПС
9 член Енчо Стефанов Пенев АТАКА
№ 303000042
1 председател Ивелина Стефанова Николинска АТАКА
2 зам.предс. Нели Йорданова Николова ГЕРБ
3 секретар Камен Атанасов Каменов Коалиция БСП лява България
4 член Петър Лилов Петров ГЕРБ
5 член Юлиян Николов Величков ГЕРБ
6 член Христина Христофорова Христова Коалиция БСП лява България
7 член Радка Петрова Илиева Коалиция БСП лява България
8 член Елис Ерол Мехмед ДПС
9 член Атие Байрям Рамис ДПС
№ 303000043
1 председател Юлияна Илиева Иванова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Виждан Ешреф Исмаил ДПС
3 секретар Димитричка Велинова Василева ГЕРБ
4 член Милен Милков Маринов ГЕРБ
5 член Александър Алексиев Маринов ГЕРБ
6 член Павлина Радославова Райкова Коалиция БСП лява България
7 член Росица Петкова Лазарова Коалиция БСП лява България
8 член Ганка Василева Дякова РБ
9 член Белчо Колев Атанасов АТАКА
№ 303000044
1 председател Виолета Жечкова Статева-Люцканова ГЕРБ
2 зам.предс. Стоянка Спасова Иванова Коалиция БСП лява България
3 секретар Ибрям Насуф Тефик ДПС
4 член Десислава Руменова Генчева ГЕРБ
5 член Иван Йорданов Пушкаров ГЕРБ
6 член Дафинка Михайлова Йорданова Коалиция БСП лява България
7 член Петранка Пенчева Йорданова Коалиция БСП лява България
8 член Ерджан Ахмед Ибрям ДПС
9 член Пламен Маринов Бочев АТАКА
№ 303000045
1 председател Нихал Мехмед Али ДПС
2 зам.предс. Янина Станиславова Стойчева ГЕРБ
3 секретар Валентина Христова Асенова Коалиция БСП лява България
4 член Мими Койчева Йовчева ГЕРБ
5 член Петина Радославова Карастоянова ГЕРБ
6 член Светла Неделчева Дженова ГЕРБ
7 член Димитрина Василева Дацева Коалиция БСП лява България
8 член Румяна Русева Кръстева Коалиция БСП лява България
9 член Веселина Любомирова Василева АТАКА
№ 303000046
1 председател Юлияна Димитрова Неделчева Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Силвия Дамянова Иванова ДПС
3 секретар Делчо Колев Делев ГЕРБ
4 член Галина Иванова Вълева ГЕРБ
5 член Весиля Абти Бейтула ГЕРБ
6 член Веселина Димитрова Асланова ГЕРБ
7 член Марийка Иванова Иванова Коалиция БСП лява България
8 член Юлия Петрова Николова Коалиция БСП лява България
9 член Нана Тодорова Василева ББЦ
№ 303000047
1 председател Румянка Колева Атанасова ГЕРБ
2 зам.предс. Йордан Симеонов Белев Коалиция БСП лява България
3 секретар Николина Павлова Ненкова АТАКА
4 член Мариела Христова Радева ГЕРБ
5 член Димитрина Иванова Михайлова ГЕРБ
6 член Маргарита Фердинандова Станева Коалиция БСП лява България
7 член Надежда Николаева Кирилова Коалиция БСП лява България
8 член Мелек Ереджеб Мехмед ДПС
9 член Емине Мюсведова Ахмедова ДПС
№ 303000048
1 председател Емилия Радева Емилова АТАКА
2 зам.предс. Валентина Кънчева Иванова ГЕРБ
3 секретар Петя Панайотова Илиева Коалиция БСП лява България
4 член Валентина Петрова Владова ГЕРБ
5 член Камен Неделчев Кирилов ГЕРБ
6 член Лиляна Денчева Драгоева Коалиция БСП лява България
7 член Цвета Благоева Павлова Коалиция БСП лява България
8 член Емине Невзатова Исмаилова ДПС
9 член Невянка Николова Станчева РБ
№ 303000049
1 председател Виолета Василева Маринова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Мехмед Исмаилов Мехмедов ДПС
3 секретар Кремена Иванова Стоянова ГЕРБ
4 член Венцислава Валериева Руменова ГЕРБ
5 член Мария Жекова Кръстева ГЕРБ
6 член Петранка Боянова Петкова ГЕРБ
7 член Иван Събев Станчев Коалиция БСП лява България
8 член Костадинка Станева Вълканова Коалиция БСП лява България
9 член Любомир Василев Цветков АТАКА
№ 303000050
1 председател Деан Христов Бакев ГЕРБ
2 зам.предс. Доника Маринова Динкова Коалиция БСП лява България
3 секретар Назие Мехмедова Галиб ДПС
4 член Христина Красимирова Куртева ГЕРБ
5 член Нели Нейкова Илиева ГЕРБ
6 член Петър Йорданов Петров ГЕРБ
7 член Розалина Станчева Неделчева Коалиция БСП лява България
8 член Анелия Живкова Николова Коалиция БСП лява България
9 член Илиана Стоянова Ганчева АТАКА
№ 303000051
1 председател Шенай Ерджанова Мехмедова ДПС
2 Зам.председ Гинка Генчева Илиева ГЕРБ
3 секретар Владимир Колев Пощаров Коалиция БСП лява България
4 член Яна Огнянова Кубадинова ГЕРБ
5 член Рачо Петков Рачев ГЕРБ
6 член Румянка Антонова Тасева ГЕРБ
7 член Ирина Костова Кулева Коалиция БСП лява България
8 член Соня Койчева Раденкова Коалиция БСП лява България
9 член Румен Петров Желев РБ
№ 303000052
1 председател Стефчо Евдокимов Чобанов Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Марин Стефанов Казаков АТАКА
3 секретар Цветелина Красимирова Кирова ГЕРБ
4 член Надя Дамянова Цончева ГЕРБ
5 член Николай Радов Йорданов ГЕРБ
6 член Снежанка Тончева Радоева Коалиция БСП лява България
7 член Йосиф Йосифов Маринов Коалиция БСП лява България
8 член Красимир Иванов Георгиев ДПС
9 член Живка Колева Делева Коалиция БСП лява България
№ 303000053
1 председател Маргарита Спасова Кирова ГЕРБ
2 зам.предс. Ангел Йотов Ангелов Коалиция БСП лява България
3 Секретар Раиме Ахмедова Салиева ДПС
4 член Петър Емилов Николов ГЕРБ
5 член Росица Стайкова Димитрова ГЕРБ
6 член Ани Иванова Бончева ГЕРБ
7 член Юлия Янкова Чобанова Коалиция БСП лява България
8 член Симеон Асенов Пашов Коалиция БСП лява България
9 член Мануела Владимирова Манчева АТАКА
№ 303000054
1 председател Камелия Ангелова Рачева АТАКА
2 зам.предс. Стела Славчева Николова ГЕРБ
3 секретар Нели Богомилова Димова Коалиция БСП лява България
4 член Гладиола Христова Химирска ГЕРБ
5 член Камелия Спиридонова Маринова ГЕРБ
6 член Даниела Иванова Йорданова Коалиция БСП лява България
7 член Юлия Костова Стефанова Коалиция БСП лява България
8 член Семра Ерол Мехмед ДПС
9 член Себиле Неджмедин Мехмед ДПС
№ 303000055
1 председател Геновева Радева Димитрова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Йорданка Асенова Димитрова ДПС
3 секретар Мария Христова Пенева ГЕРБ
4 член Цветанка Добрева Пенерлиева ГЕРБ
5 член Галена Добрева Херолд ГЕРБ
6 член Светла Пенчева Желязкова ГЕРБ
7 член Жанета Неделчева Жекова Коалиция БСП лява България
8 член Мариола Тодорова Бяндова - Димова Коалиция БСП лява България
9 член Полина Иванова Илиева АТАКА
№ 303000056
1 председател Венета Денева Йорданова ГЕРБ
2 зам.предс. Филка Щерева Даскалова Коалиция БСП лява България
3 секретар Юзлем Белгинова Тефикова ДПС
4 член Петранка Антонова Петкова ГЕРБ
5 член Тодора Атанасова Чернева ГЕРБ
6 член Зарка Янкова Гинева ГЕРБ
7 член Даринка Христова Димитрова Коалиция БСП лява България
8 член Дафинка Венкова Йоргова Коалиция БСП лява България
9 член Татина Илиянова Тодорова ББЦ
№ 303000057
1 председател Гюнел Назифова Ебазерова ДПС
2 зам.предс. Марийка Върбанова Динкова ГЕРБ
3 секретар Гинка Иванова Николова Коалиция БСП лява България
4 член Милена Чернева Петкова ГЕРБ
5 член Васил Илиев Чепишев ГЕРБ
6 член Росица Ангелова Ралева ГЕРБ
7 член Веселинка Радославова Василева Коалиция БСП лява България
8 член Светла Стефанова Ненова Коалиция БСП лява България
9 член Величко Кръстев Великов АТАКА
№ 303000058
1 председател Тодор Драгомиров Тодоров Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Мюжгян Мехмед Ахмед ДПС
3 секретар Павлина Илиева Николова ГЕРБ
4 член Даниела Веселинова Димитрова ГЕРБ
5 член Неделчо Тодоров Лулов ГЕРБ
6 член Копринка Йорданова Димова Коалиция БСП лява България
7 член Николая Недкова Великова Коалиция БСП лява България
8 член Живко Георгиев Жечев АТАКА
9 член Кичка Андонова Желязкова ББЦ
№ 303000059
1 председател Мариела Жечева Василева ГЕРБ
2 зам.предс. Галина Дойчева Димитрова Коалиция БСП лява България
3 секретар Антоанета Йорданова Илиева АТАКА
4 член Гинка Илиева Дафева ГЕРБ
5 член Дочка Костова Иванова ГЕРБ
6 член Биляна Тотева Иванова ГЕРБ
7 член Мария Йорданова Йорданова Коалиция БСП лява България
8 член Антония Илиева Божинова Коалиция БСП лява България
9 член Сунай Ердинч Мехмед ДПС
№ 303000060
1 председател Теодор Веселинов Тодоров АТАКА
2 зам.предс. Сашка Данчева Дечева ГЕРБ
3 секретар Нели Георгиева Димитрова Коалиция БСП лява България
4 член Илияна Станчева Мирчева ГЕРБ
5 член Янка Иванова Пенева ГЕРБ
6 член Мирослав Данчев Младенов Коалиция БСП лява България
7 член Стилиян Ганчев Стоянов Коалиция БСП лява България
8 член Бюлент Рахим Хасан ДПС
9 член Радка Иванова Иванова Коалиция БСП лява България
№ 303000061
1 председател Кремена Дончева Стоянова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Хатче Сюлейманова Мехмедова ДПС
3 секретар Татяна Георгиева Драгнева ГЕРБ
4 член Георги Калчев Янков ГЕРБ
5 член Николай Недков Илиев ГЕРБ
6 член Светослав Йорданов Станчев ГЕРБ
7 член Стефан Йорданов Стефанов Коалиция БСП лява България
8 член Христина Иванова Иванова Коалиция БСП лява България
9 член Диляна Николаева Йорданова АТАКА
№ 303000062
1 председател Веселин Вълчанов Василев ГЕРБ
2 зам.предс. Пенка Атанасова Ляпова Коалиция БСП лява България
3 секретар Айля Айнур Джелял ДПС
4 член Антоанета Драганова Крумова ГЕРБ
5 член Калоян Георгиев Янков ГЕРБ
6 член Розалин Тодоров Статев ГЕРБ
7 член Васил Добрев Ангелов Коалиция БСП лява България
8 член Стефка Георгиева Карабелова Коалиция БСП лява България
9 член Деница Пламенова Великова АТАКА
№ 303000063
1 председател Весиле Фикретова Тасин ДПС
2 зам.предс. Стефка Гочева Димитрова ГЕРБ
3 секретар Светослав Георгиев Славов Коалиция БСП лява България
4 член Красимир Лазаров Киров ГЕРБ
5 член Женя Йорданова Николова ГЕРБ
6 член Кристина Георгиева Цончева ГЕРБ
7 член Диян Цветанов Насков Коалиция БСП лява България
8 член Полина Миткова Иванова Коалиция БСП лява България
9 член Марияна Тодорова Петкова АТАКА
№ 303000064
1 председател Ивелина Кънева Стоянова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Христо Мирчев Атанасов АТАКА
3 секретар Десислава Наскова Анастасоваа ГЕРБ
4 член Тодорка Демирова Янева ГЕРБ
5 член Детелина Дечкова Драгиева Николова ГЕРБ
6 член Йовчо Грудев Иванов ГЕРБ
7 член Йордан Димитров Стойков Коалиция БСП лява България
8 член Десислава Станчева Димова Коалиция БСП лява България
9 член Юркя Мехмед Джелял ДПС
№ 303000065
1 председател Десислава Горанова Стоянова ГЕРБ
2 зам.предс. Петър Валентинов Радичков Коалиция БСП лява България
3 секретар Дияна Евгениева Гешева АТАКА
4 член Росица Христова Иванова ГЕРБ
5 член Лъчезар Веселинов Георгиев ГЕРБ
6 член Борислава Тодорова Борисова ГЕРБ
7 член Георги Петков Йоргов Коалиция БСП лява България
8 член Дафинка Борисова Стефанова Коалиция БСП лява България
9 член Ридвание Халил Хасан ДПС
№ 303000066
1 председател Евгений Дончев Миланов АТАКА
2 зам.предс. Петинка Йосифова Михайлова ГЕРБ
3 секретар Гергана Юлий Златева Коалиция БСП лява България
4 член Виолета Тодорова Ралева ГЕРБ
5 член Ганка Станева Тодорова ГЕРБ
6 член Надя Стефанова Такова ГЕРБ
7 член Биляна Петрова Христова - Рига Коалиция БСП лява България
8 член Наталия Цветанова Заркова Коалиция БСП лява България
9 член Сафие Мехмедеминова Ебазерова ДПС
№ 303000067
1 председател Мариана Димитрова Иванова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Цветелина Иванова Стоянова ДПС
3 секретар Добринка Златк. Илиева - Панайотова ГЕРБ
4 член Цветанка Русева Николова ГЕРБ
5 член Аксиния Пенчева Ангелова ГЕРБ
6 член Ивелина Недкова Василева ГЕРБ
7 член Анета Вескова Борисова Коалиция БСП лява България
8 член Ваня Симеонова Кръстева Коалиция БСП лява България
9 член Владимир Стойчев Патлеев АТАКА
№ 303000068
1 председател Маргарита Христова Найденова ГЕРБ
2 зам.предс. Илия Русев Илиев Коалиция БСП лява България
3 секретар Хайри Исмаил Хасан ДПС
4 член Елена Милкова Христова ГЕРБ
5 член Васил Асенов Ангелов ГЕРБ
6 член Красимира Йорданова Алексиева ГЕРБ
7 член Атанаска Куртева Тодорова Коалиция БСП лява България
8 член Кателина Йорданова Недялкова Коалиция БСП лява България
9 член Йордан Стоянов Йорданов ББЦ
№ 303000069
1 председател Фатме Ердал Мехмед ДПС
2 зам.предс. Венцислав Атанасов Десподов ГЕРБ
3 секретар Магдалена Вачкова Георгиева Коалиция БСП лява България
4 член Бойка Иванова Стоянова ГЕРБ
5 член Силвия Кръстева Йорданова ГЕРБ
6 член Иван Атанасов Суриков ГЕРБ
7 член Иван Алексиев Стоименов Коалиция БСП лява България
8 член Олег Миленов Ангелов Коалиция БСП лява България
9 член Нонка Йорданова Григорова АТАКА
№ 303000070
1 председател Даринка Пенчева Тодорова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Галя Бориславова Миланова АТАКА
3 секретар Диана Стоянова Панайотова ГЕРБ
4 член Елена Георгиева Златева ГЕРБ
5 член Милена Димитрова Маврова ГЕРБ
6 член Иван Валериев Василев ГЕРБ
7 член Анка Ивелинова Иванова Коалиция БСП лява България
8 член Соня Стоянова Къндева Коалиция БСП лява България
9 член Гюлшен Мюсведова Местанова ДПС
№ 303000071
1 председател Нина Симеонова Йорданова ГЕРБ
2 зам.предс. Ивелин Атанасов Иванов Коалиция БСП лява България
3 секретар Халид Юсеин Юсуф ДПС
4 член Виолина Димитрова Кирилова ГЕРБ
5 член Гюлтен Юсуф Басриева ГЕРБ
6 член Диана Стоянова Димова ГЕРБ
7 член Иво Тодоров Иванов Коалиция БСП лява България
8 член Гергана Илиянова Илиева Коалиция БСП лява България
9 член Мария Стойкова Вълчанова АТАКА
№ 303000072
1 председател Илина Янкова Димова АТАКА
2 зам.предс. Нели Йорданова Георгиева ГЕРБ
3 секретар Радка Симеонова Петрова Коалиция БСП лява България
4 член Наталия Руменова Новакова ГЕРБ
5 член Кръстина Михайлова Сабо ГЕРБ
6 член Нели Иванова Иванова ГЕРБ
7 член Димитринка Йорданова Бакалова Коалиция БСП лява България
8 член Драгомир Свиленов Иванов Коалиция БСП лява България
9 член Джелил Байрамалиев Мехмедов ДПС
№ 303000073
1 председател Малуш Марков Малушев Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Семра Ридванова Рамадан ДПС
3 секретар Яна Светлозарова Жечева ГЕРБ
4 член Величка Сидерова Трайкова ГЕРБ
5 член Мима Иванова Цанева ГЕРБ
6 член Славка Атанасова Димитрова ГЕРБ
7 член Петранка Стоянова Маринова Коалиция БСП лява България
8 член Мария Свиленова Михова Коалиция БСП лява България
9 член Недялко Василев Загоров ББЦ
№ 303000074
1 председател Валентина Станушева Анастасова ГЕРБ
2 зам.предс. Анастасия Атанасова Ляпова Коалиция БСП лява България
3 секретар Алтан Ерханов Сабриев ДПС
4 член Димка Динева Христова ГЕРБ
5 член Цветанка Маломирова Иванова ГЕРБ
6 член Галина Бонева Гадуларова ГЕРБ
7 член Иванка Иванова Симеонова Коалиция БСП лява България
8 член Невянка Калоянова Георгиева Коалиция БСП лява България
9 член Иванка Петрова Драгнева АТАКА
№ 303000075
1 председател Кремена Митева Георгиева ДПС
2 зам.предс. Елица Христова Енева ГЕРБ
3 секретар Павлина Станчева Марева Коалиция БСП лява България
4 член Райна Асенова Гайдарджива ГЕРБ
5 член Еленка Георгиева Зидарова ГЕРБ
6 член Биляна Христова Вълчева ГЕРБ
7 член Тодорка Петрова Ганчева Коалиция БСП лява България
8 член Христина Борисова Хинева Коалиция БСП лява България
9 член Христина Иванова Пураджиева АТАКА
№ 303000076
1 председател Снежанка Георгиева Герганска Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Стоян Христов Цанков АТАКА
3 секретар Цветанка Тодорова Митева ГЕРБ
4 член Богомил Петров Янев ГЕРБ
5 член Станка Кирилова Захариева ГЕРБ
6 член Тихомир Венелинов Тодоров Коалиция БСП лява България
7 член Еленка Иванова Петкова Коалиция БСП лява България
8 член Геновева Николова Караколева Коалиция БСП лява България
9 член Мелтем Орхан Джелил ДПС
№ 303000077
1 председател Деян Пенчев Дечев ГЕРБ
2 зам.предс. Светлана Костова Георгиева Коалиция БСП лява България
3 секретар Тунджай Февзиев Салиев ДПС
4 член Бистра Иванова Тодорова ГЕРБ
5 член Деница Иванова Христова ГЕРБ
6 член Виктория Николова Михайлова ГЕРБ
7 член Марин Николов Зяпков Коалиция БСП лява България
8 член Людмил Юриев Славов Коалиция БСП лява България
9 член Светла Стефанова Цанкова АТАКА
№ 303000078
1 председател Николай Ефремов Чакъров ДПС
2 зам.предс. Румяна Георгиева Димитрова ГЕРБ
3 секретар Даниела Илиева Пенчева Коалиция БСП лява България
4 член Снежана Великова Николова ГЕРБ
5 член Дарина Минчева Спасова ГЕРБ
6 член Иван Събев Станчев Коалиция БСП лява България
7 член Диляна Иванова Николаева Коалиция БСП лява България
8 член Ойя Ерол Хасан ДПС
9 член Даниел Христов Жеков ББЦ
№ 303000079
1 председател Атанаска Борисова Колева Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Айше Ахмед Бейти ДПС
3 секретар Светла Василева Додикова ГЕРБ
4 член Силвия Неделчева Тодорова ГЕРБ
5 член Жечка Кръстева Янева ГЕРБ
6 член Пепа Стефанова Тенева ГЕРБ
7 член Райна Петрова Антонова Коалиция БСП лява България
8 член Радостина Йорданова Недева Коалиция БСП лява България
9 член Марин Йорданов Илиев АТАКА
№ 303000080
1 председател Росен Алексиев Даскалов ГЕРБ
2 зам.предс. Марияна Христова Вълчева Коалиция БСП лява България
3 секретар Мехмед Хайредин Мехмед ДПС
4 член Евгени Любенов Георгиев ГЕРБ
5 член Рени Адриянова Борисова ГЕРБ
6 член Димитър Красимиров Иванов ГЕРБ
7 член Милена Симеонова Стоева Коалиция БСП лява България
8 член Румяна Иванова Кирякова Коалиция БСП лява България
9 член Атанас Димитров Атанасов АТАКА
№ 303000081
1 председател Айнур Бейхан Юсуф ДПС
2 зам.предс. Милена Георгиева Енева ГЕРБ
3 секретар Снежана Белчева Христова Коалиция БСП лява България
4 член Валентина Димитрова Ганева ГЕРБ
5 член Галентина Йорданова Иванова ГЕРБ
6 член Милена Недева Василева ГЕРБ
7 член Здравка Атанасова Градинарова Коалиция БСП лява България
8 член Мариана Филимонова Тотева Коалиция БСП лява България
9 член Любомир Николаев Калев АТАКА
№ 303000082
1 председател Добринка Драгиева Давидова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Никола Петков Ценков АТАКА
3 секретар Бистра Тотева Симеонова ГЕРБ
4 член Славка Дичева Александрова ГЕРБ
5 член Гергина Кръстева Атанасова ГЕРБ
6 член Мая Атанасова Илиева ГЕРБ
7 член Янка Йорданова Янева Коалиция БСП лява България
8 член Йорданка Ангелова Тодорова Коалиция БСП лява България
9 член Айлин Джеват Рахми ДПС
№ 303000083
1 председател Валя Тодорова Желева ГЕРБ
2 зам.предс. Нивелина Миленова Николова Коалиция БСП лява България
3 секретар Ради Въчев Панайотов АТАКА
4 член Тодорка Янева Радева ГЕРБ
5 член Данаил Маринов Йорданов ГЕРБ
6 член Стефана Стефанова Христова Коалиция БСП лява България
7 член Йовка Николова Георгиева Коалиция БСП лява България
8 член Юлия Иванова Станева Коалиция БСП лява България
9 член Джанан Джеват Рахми ДПС
№ 303000084
1 председател Лидия Николова Стойкова АТАКА
2 зам.предс. Десислава Георгиева Стоянова ГЕРБ
3 секретар Десислава Георгиева Капитанова Коалиция БСП лява България
4 член Мариела Тошева Караиванова ГЕРБ
5 член Мария Ангелова Колева ГЕРБ
6 член Нонка Добринова Колева - Добрева Коалиция БСП лява България
7 член Афродита Георгиева Дармонска Коалиция БСП лява България
8 член Стоян Владиславов Владимиров Коалиция БСП лява България
9 член Сафет Рамисова Юмерова ДПС
№ 303000085
1 председател Марияна Трифонова Иванова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Месуде Бейтула Хамди ДПС
3 секретар Миглена Иванова Георгиева ГЕРБ
4 член Димитър Тошев Караиванов ГЕРБ
5 член Марина Николаева Маринова ГЕРБ
6 член Ивелина Иванова Колева ГЕРБ
7 член Неделчо Тодоров Станев Коалиция БСП лява България
8 член Румяна Иванова Божкова Коалиция БСП лява България
9 член Герчо Димитров Стойков АТАКА
№ 303000086
1 председател Георги Стоянов Георгиев ГЕРБ
2 зам.предс. Галин Иванов Кръстев Коалиция БСП лява България
3 секретар Ерхан Басри Хамди ДПС
4 член Валентина Георгиева Маринова ГЕРБ
5 член Валентин Петров Бързашки ГЕРБ
6 член Красимир Божков Крумов Коалиция БСП лява България
7 член Румяна Георгиева Лазарова Коалиция БСП лява България
8 член Славена Георгиева Георгиева Коалиция БСП лява България
9 член Богомил Тодоров Бояджиев РБ
№ 303000087
1 председател Юксел Кабил Данаджъ ДПС
2 зам.предс. Огнян Петров Кубадинов ГЕРБ
3 секретар Христо Вълчев Добрев Коалиция БСП лява България
4 член Мариела Николаева Трайкова ГЕРБ
5 член Ивелина Людмилова Чаушева ГЕРБ
6 член Дарина Иванова Маринова Коалиция БСП лява България
7 член Диян Иванов Христов Коалиция БСП лява България
8 член Радостин Стилиянов Атанасов ББЦ
9 член Донка Велкова Чакърова Коалиция БСП лява България
№ 303000088
1 председател Росица Тодорова Славова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Юке Еюб Данаджъ ДПС
3 секретар Албена Желязкова Радева ГЕРБ
4 член Драгомир Стоянов Янков ГЕРБ
5 член Ивелина Цонева Христова ГЕРБ
6 член Лилия Трифонова Атанасова ГЕРБ
7 член Костадин Бонев Костадинов Коалиция БСП лява България
8 член Наталия Цветанова Заркова Коалиция БСП лява България
9 член Петър Иванов Димитров РБ
№ 303000089
1 председател Мариана Тошкова Методиева - Станоева ГЕРБ
2 зам.предс. Таня Тенева Стефанова Коалиция БСП лява България
3 секретар Шермин Шефкет Хасан ДПС
4 член Милена Михайлова Михайлова ГЕРБ
5 член Галинка Витанова Добрева ГЕРБ
6 член Иванка Костадинова Ганева ГЕРБ
7 член Анелия Стоянова Стаменова Коалиция БСП лява България
8 член Милена Евгениева Габровска Коалиция БСП лява България
9 член Румяна Иванова Димитрова РБ
№ 303000090
1 председател Десислава Георгиева Спасова АТАКА
2 зам.предс. Ивелина Илиева Иванова ГЕРБ
3 секретар Иванка Русева Панайотова Коалиция БСП лява България
4 член Лучия Христова Донева - Ламбова ГЕРБ
5 член Надежда Ивановна Ларина ГЕРБ
6 член Нивелина Ангелова Тодорова Коалиция БСП лява България
7 член Весела Петкова Дамянова Коалиция БСП лява България
8 член Надежда Кънчева Милева Коалиция БСП лява България
9 член Берол Бюлент Зюреф ДПС
№ 303000091
1 председател Николай Владимиров Георгиев Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Рабие Идриз Салих ДПС
3 секретар Елка Боянова Генова ГЕРБ
4 член Йорданка Райчева Жекова ГЕРБ
5 член Ганка Спасова Стоименова ГЕРБ
6 член Захари Любомиров Станчев ГЕРБ
7 член Нелка Станкова Зотева Коалиция БСП лява България
8 член Живко Светлозаров Добрев Коалиция БСП лява България
9 член Радмила Христова Атанасова ББЦ
№ 303000092
1 председател Миглена Йорданова Труфчева ГЕРБ
2 зам.предс. Теодора Минкова Симеонова Коалиция БСП лява България
3 секретар Марийка Атанасова Маркишка АТАКА
4 член Надежда Добрева Стойчева ГЕРБ
5 член Нели Станчева Димитрова ГЕРБ
6 член Росен Цветков Цветков Коалиция БСП лява България
7 член Светлана Ангелова Нейкова Коалиция БСП лява България
8 член Хасан Исмаилов Хасанов ДПС
9 член Мехмед Мехмед Адем ДПС
№ 303000093
1 председател Ахмед Аптраманов Ахмедов ДПС
2 зам.предс. Илияна Исайлова Антонова ГЕРБ
3 секретар Мирослав Николаев Желев Коалиция БСП лява България
4 член Севда Асенова Рускова ГЕРБ
5 член Пенка Иванова Иванова ГЕРБ
6 член Дияна Лазарова Михайлова ГЕРБ
7 член Албена Красенова Стефанова Коалиция БСП лява България
8 член Каролин Петров Карчев Коалиция БСП лява България
9 член Диляна Николаева Загорова ББЦ
№ 303000094
1 председател Йорданка Стоянова Тодорова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Тодор Неделчев Тодоров АТАКА
3 секретар Ивелина Драганова Велинова ГЕРБ
4 член Екатерина Стоянова Караджова ГЕРБ
5 член Светослав Атанасов Троев ГЕРБ
6 член Галина Николова Александрова ГЕРБ
7 член Светослава Николова Цонева Коалиция БСП лява България
8 член Нели Димитрова Генчева Коалиция БСП лява България
9 член Дилек Ведат Адим ДПС
№ 303000095
1 председател Валентина Христова Пенева ГЕРБ
2 зам.предс. Галина Христова Антонова Коалиция БСП лява България
3 секретар Айше Юнус Ибрахим ДПС
4 член Пенка Иванова Тодорова ГЕРБ
5 член Галина Венциславова Александрова ГЕРБ
6 член Ивайло Янков Христов Коалиция БСП лява България
7 член Зоя Стоименова Велева Коалиция БСП лява България
№ 303000096
1 председател Огнян Крумов Стоянов АТАКА
2 зам.предс. Ивелина Николаева Маркова ГЕРБ
3 секретар Виолета Здравкова Георгиева Коалиция БСП лява България
4 член Веска Денева Иванова ГЕРБ
5 член Мариян Янков Петров ГЕРБ
6 член Венетка Мирчева Минчева Коалиция БСП лява България
7 член Ирфан Ридванов Мусаев ДПС
№ 303000097
1 председател Николинка Анкова Петрова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Дона Димитрова Георгиева АТАКА
3 секретар Емилия Петкова Борисова ГЕРБ
4 член Дарина Благовестова Златева ГЕРБ
5 член Иво Стоянов Иванов ГЕРБ
6 член Марийка Тодорова Върбева Коалиция БСП лява България
7 член Айлин Сюлейман Юсуф ДПС
№ 303000098
1 председател Пенка Димова Златева ГЕРБ
2 зам.предс. Събка Велева Хараланова Коалиция БСП лява България
3 секретар Яни Георгиев Илиев АТАКА
4 член Бранимира Дончева Георгиева ГЕРБ
5 член Атанаска Петрова Енева ГЕРБ
6 член Виолетка Игнатова Петкова Коалиция БСП лява България
7 член Нехат Сабри Хюсеин ДПС
№ 303000099
1 председател Нилгюл Вахдетова Мехмедова ДПС
2 зам.предс. Иван Богданов Тонев ГЕРБ
3 секретар Люба Стоянова Петрова Коалиция БСП лява България
4 член Ралица Иванова Енева ГЕРБ
5 член Десислава Петрова Михайлова ГЕРБ
6 член Ганка Марчева Пенова Коалиция БСП лява България
7 член Росен Стоянов Радев АТАКА
№ 303000100
1 председател Любомир Илиев Тодоров Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Незиха Фикрет Мустафа ДПС
3 секретар Йорданка Илкова Стойчева ГЕРБ
4 член Величка Борисова Желязкова ГЕРБ
5 член Тодор Йорданов Тодоров ГЕРБ
6 член Димитричка Недева Лечева Коалиция БСП лява България
7 член Цонко Великов Виндев АТАКА
№ 303000101
1 председател Мирослав Евгениев Неделчев ГЕРБ
2 Зам.председ Йорданка Василева Тодорова Коалиция БСП лява България
3 секретар Елис Мехмедова Фикриева ДПС
4 член Павлинка Михайлова Начева Коалиция БСП лява България
5 член Надя Димитрова Цанева Коалиция БСП лява България
6 член Осман Сабриев Ахмедов ДПС
7 член Николай Евгениев Неделчев ГЕРБ
8 член Станислав Чанков Чернев ГЕРБ
9 член Нурсел Вели Чобан РБ
№ 303000102
1 Председател Хюля Джелялова Ибрямова ДПС
2 Зам.председ Димитър Георгиев Димитров ГЕРБ
3 секретар Виолета Николаева Иванова Коалиция БСП лява България
4 член Радка Иванова Кузманова Коалиция БСП лява България
5 член Жулиета Иванова Йовчева Коалиция БСП лява България
6 член Бениде Джевдет Исмаил ДПС
7 член Невенка Стоянова Колева ГЕРБ
8 член Тодор Колев Георгиев ГЕРБ
9 член Радослав Младенов Иванов ББЦ
№ 303000103
1 председател Правдина Стойчева Николова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Лиляна Димитрова Илиева АТАКА
3 секретар Геновева Панайотова Стоева ГЕРБ
4 член Дианка Маринова Кирова Коалиция БСП лява България
5 член Мария Добринова Герчева Коалиция БСП лява България
6 член Небие Ерджанова Мустафова ДПС
7 член Петър Маринов Цонев ГЕРБ
8 член Атанас Атанасов Патлеев ГЕРБ
9 член Калоян Ангелов Керанов ГЕРБ
№ 303000104
1 председател Ибрахим Мехмед Потур ГЕРБ
2 зам.предс. Зелиха Насуфова Хюсеинова Коалиция БСП лява България
3 секретар Нуран Мехмед Муса ДПС
4 член Фатме Мехмедова Ахмедова Коалиция БСП лява България
5 член Румен Цанков Маринов Коалиция БСП лява България
6 член Ахмед Басри Ахмед ДПС
7 член Десислава Николова Матеева ГЕРБ
8 член Дора Неделчева Дончева ГЕРБ
9 член Петър Петков Петров ББЦ
№ 303000105
1 председател Росен Славчев Илиев ДПС
2 зам.предс. Стоян Иванов Стоянов ГЕРБ
3 секретар Детелина Николаева Маринова Коалиция БСП лява България
4 член Марийка Павлова Стоянова Коалиция БСП лява България
5 член Даринка Добрева Крайчева Коалиция БСП лява България
6 член Христо Иванов Христов ДПС
7 член Йордан Илиев Зидаров ГЕРБ
8 член Михаил Сашев Иванов ГЕРБ
9 член Марина Пенчева Йорданова РБ
№ 303000106
1 председател Данка Атанасова Тодорова Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Светла Росенова Славчева ДПС
3 секретар Маргарита Недялкова Стоянова ГЕРБ
4 член Марийка Йорданова Вичева Коалиция БСП лява България
5 член Марийка Ангелова Димитрова Коалиция БСП лява България
6 член Атанас Ангелов Атанасов ДПС
7 член Пенка Илиева Ичева ГЕРБ
8 член Петър Данаилов Давидков ГЕРБ
9 член Тонка Янкова Узунова РБ
№ 303000107
1 председател Тодорка Бенева Петкова ГЕРБ
2 зам.предс. Жечка Атанасова Димитрова Коалиция БСП лява България
3 секретар Спаска Иванова Гацева АТАКА
4 член Рени Стоянова Стойнова Коалиция БСП лява България
5 член Мелихат Ибрахим Исмаил ДПС
6 член Марияна Николова Маринова ГЕРБ
7 член Даниела Алексиева Вичева ГЕРБ
№ 303000108
1 председател Фатме Хасан Сюлейман ДПС
2 зам.предс. Андрей Драгомиров Атанасов ГЕРБ
3 секретар Чанка Тодорова Димитрова Коалиция БСП лява България
4 член Марин Петров Стефанов Коалиция БСП лява България
5 член Силвия Стоянова Огнянова ДПС
6 член Милка Георгиева Жечева ГЕРБ
7 член Ахмед Осман Ахмед ГЕРБ
№ 303000109
1 председател Димо Маринов Маринов Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Мустафа Ибрямов Мустафов ДПС
3 секретар Димка Щерева Георгиева ГЕРБ
4 член Нора Петрова Маринова Коалиция БСП лява България
5 член Зюлкяр Али Адем ДПС
6 член Соня Генадиева Стойчева ГЕРБ
7 член Мария Радева Панайотова ГЕРБ
№ 303000110
1 председател Мариана Петрова Жечкова ГЕРБ
2 зам.предс. Данаил Трифонов Ковачев Коалиция БСП лява България
3 секретар Таню Христов Танев АТАКА
4 член Станка Куртева Стефанова Коалиция БСП лява България
5 член Ресмия Исмаил Ахмед ДПС
6 член Йорданка Александрова Патлеева ГЕРБ
7 член Нели Петкова Неделчева ГЕРБ
№ 303000111
1 председател Емилиян Димитров Димитров АТАКА
2 зам.предс. Янко Стефанов Митев ГЕРБ
3 секретар Дочка Стоянова Делева Коалиция БСП лява България
4 член Богомил Маринов Георгиев Коалиция БСП лява България
5 член Мехмед Юмер Ялъм ДПС
6 член Йолина Бориславова Петкова ГЕРБ
7 член Донка Петрова Донкова ГЕРБ
№ 303000112
1 председател Румяна Спасова Георгиева Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Любен Димитров Енчев АТАКА
3 секретар Силвия Маринова Владимирова ГЕРБ
4 член Татяна Костадинова Бенева Коалиция БСП лява България
5 член Ивелин Валентинов Иванов ДПС
6 член Скарлет Йосифова Христова ГЕРБ
7 член Яна Йорданова Георгиева ГЕРБ
№ 303000113
1 председател Миглена Стоянова Банушева ГЕРБ
2 зам.предс. Бонка Стойнева Василева Коалиция БСП лява България
3 секретар Радостин Николаев Михайлов ДПС
4 член Димитричка Велинова Миленкова Коалиция БСП лява България
5 член Виолетка Темелакиева Иванова Коалиция БСП лява България
6 член Йосив Радославов Сандев ГЕРБ
7 член Грета Димитрова Петрова ГЕРБ
8 член Александрина Миленова Янева ББЦ
9 член Златка Димитрова Хараланова АТАКА
№ 303000114
1 председател Марийка Стоянова Колева АТАКА
2 зам.предс. Стелка Руменова Дончева ГЕРБ
3 секретар Юлияна Христова Бояновска Коалиция БСП лява България
4 член Диана Илиева Бежанова Коалиция БСП лява България
5 член Дешка Радева Стоянова ДПС
6 член Габриела Николаева Николаева ГЕРБ
7 член Анелия Стоянова Кънева ГЕРБ
№ 303000115
1 председател Стоян Борисов Стоянов Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Къймет Мехмед Хюсеин ДПС
3 секретар Христина Иванова Стоянова ГЕРБ
4 член Тодорка Кръстева Станишева Коалиция БСП лява България
5 член Събка Коева Симеонова Коалиция БСП лява България
6 член Севим Вадет Мехмед ГЕРБ
7 член Айнур Илми Хасан ГЕРБ
8 член Божидар Славчев Чернев РБ
9 член Валентин Бонив Тихомиров АТАКА
№ 303000116
1 председател Калинка Йорданова Йорданова ГЕРБ
2 зам.предс. Петранка Стоянова Драмалиева Коалиция БСП лява България
3 секретар Десислава Пенчева Танева АТАКА
4 член Снежа Александрова Златева Коалиция БСП лява България
5 член Мехмед Осман Ахмед ДПС
6 член Петранка Петрова Стефанова ГЕРБ
7 член Гинка Дянкова Митева ГЕРБ
№ 303000117
1 председател Ирина Първанова Костова АТАКА
2 зам.предс. Виолета Русинова Вълчева ГЕРБ
3 секретар Елка Николова Димитрова Коалиция БСП лява България
4 член Златка Дончева Стоянова Коалиция БСП лява България
5 член Зеки Реджебов Реджебов ДПС
6 член Светослав Христов Стефанов ГЕРБ
7 член Красимира Славева Димирова ГЕРБ
№ 303000118
1 председател Василка Димитрова Георгиева Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Юлиян Снежанов Русев АТАКА
3 секретар Добролюб Стоев Митев ГЕРБ
4 член Руска Йорданова Добрева Коалиция БСП лява България
5 член Ерджан Февзи Юмер ДПС
6 член Тинка Желева Стойчева ГЕРБ
7 член Георги Михалев Костадинов ГЕРБ
№ 303000119
1 председател Светлана Недялкова Севева ГЕРБ
2 зам.предс. Димитра Костадинова Илиева Коалиция БСП лява България
3 секретар Диян Величков Ламбов АТАКА
4 член Надежда Георгиева Пейчева Коалиция БСП лява България
5 член Васил Йорданов Колев Коалиция БСП лява България
6 член Силвия Милкова Стоянова ДПС
7 член Керанка Александрова Тошева ГЕРБ
8 член Йорданка Савева Добрева ГЕРБ
9 член Лилия Неделчева Лулува ББЦ
№ 303000120
1 председател Назет Исмаил Сали ДПС
2 зам.предс. Захаринка Христова Стойчева ГЕРБ
3 секретар Пламен Иванов Добрев Коалиция БСП лява България
4 член Галина Богданова Радева Коалиция БСП лява България
5 член Емине Хасан Хилми ГЕРБ
6 член Мукадес Латиф Ахмед ГЕРБ
7 член Марияна Тодорова Петкова АТАКА
№ 303000121
1 председател Лиляна Богданова Вълева Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Ердинч Самиев Салимов ДПС
3 секретар Искрен Асенов Моллов ГЕРБ
4 член Донка Нейкова Петрова Коалиция БСП лява България
5 член Снежанка Христова Иванова ГЕРБ
6 член Пламен Кънчев Пенев ГЕРБ
7 член Петър Димитров Димитров АТАКА
№ 303000122
1 председател Цветослав Станиславов Цанков ГЕРБ
2 зам.предс. Светлана Лозанова Илиева Коалиция БСП лява България
3 секретар Ридван Метин Мустафа ДПС
4 член Маргарита Андреева Кръстанова Коалиция БСП лява България
5 член Галина Вълчева Захариева Коалиция БСП лява България
6 член Яна Илиева Димитрова ГЕРБ
7 член Силвия Георгиева Петрова ГЕРБ
8 член Дианка Симеонова Косева АТАКА
9 член Светла Иванова Лулува ББЦ
№ 303000123
1 Председател Едия Рейхан Исмаил ДПС
2 Зам.Предс. Иванка Йотова Атанасова ГЕРБ
3 Секретар Анна Митева Михайлова Коалиция БСП лява България
4 Член Светла Иванова Димитрова Коалиция БСП лява България
5 Член Веселина Стоянова Тодорова Коалиция БСП лява България
6 Член Василка Илиева Георгиева ГЕРБ
7 Член Емел Шевкед Аптулова ГЕРБ
8 Член Даниела Андреева Любенова РБ
9 Член Райчо Руменов Косев АТАКА
№ 303000124
1 председател Донка Георгиева Либелт Коалиция БСП лява България
2 зам.предс. Айлин Нихат Емин ДПС
3 секретар Синаим Сеидов Дамадов ГЕРБ
4 член Радка Тошева Петкова Коалиция БСП лява България
5 член Деан Георгиев Златанов ГЕРБ
6 член Върбан Рачев Върбанов ГЕРБ
7 член Свилена Емануилова Радева ДПС
№ 303000125
1 председател Димка Енчева Крумова ГЕРБ
2 зам.предс. Севдалина Костова Няголова Коалиция БСП лява България
3 секретар Зюлейха Ахмедова Гавазова ДПС
4 член Силвия Милкова Димитрова Коалиция БСП лява България
5 член Нора Иванова Димитрова Коалиция БСП лява България
6 член Красимирка Станчева Колева ГЕРБ
7 член Лиляна Йорданова Ангелова ГЕРБ
№ 303000126
1 председател Вера Димитрова Димитрова АТАКА
2 зам.предс. Людмила Владимирова Илиева ГЕРБ
3 секретар Галина Атанасова Георгиева Коалиция БСП лява България
4 член Наталия Кирилова Живкова Коалиция БСП лява България
5 член Тюляй Ридванова Ризаева ДПС
6 член Марийка Ангелова Минкова ГЕРБ
7 член Димитричка Лечева Георгиева ГЕРБ
№ 303000127
1 председател Мая Милкова Гроздева ГЕРБ
2 зам.предс. Николинка Кирилова Йорданова Коалиция БСП лява България
3 секретар Неджиат Наджи Иляз ДПС
4 член Иван Огнянов Николов ГЕРБ
5 член Петър Красенов Боянов ГЕРБ
6 член Драгомир Николов Драгалов Коалиция БСП лява България
7 член Владимир Веселинов Демиров Коалиция БСП лява България
№ 303000128
1 председател Нелка Димитрова Йорданова ГЕРБ
2 зам.предс. Соня Георгиева Стефанова ГЕРБ
3 секретар Сали Халил Осман ДПС
4 член Веселин Жечков Великов Коалиция БСП лява България
5 член Мария Илиева Николова АТАКА
6 член Иван Димчев Иванов ББЦ
7 член Стефан Ангелов Станчев РБ02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Хитрино

 

№ 301100001     
1. Председател Дилбер Ниязиева Ехлиманова ДПС
2. Зам.председател Александра Александрова Димитрова ГЕРБ
3. Секретар Салиха Реджеб Салиман Коалиция БСП лява България
4. член Данка Тодорова Йорданова Герб
5. член Лиляна Димитрова Георгиева Герб
6. член Надежда Кирилова Христова Атака
7. член Иванка Колева Тонева Р.Блок
№ 301100002    
1. Председател Ана Тодорова Цачева Коалиция БСП лява България
2. Зам.председател Филиз Ведат Акиф, Герб
3. Секретар Илхан Мехмедов Ахмедов ДПС
4. член Цветан Руменов Стойнов Коалиция БСП лява България
5. член Йовка Иванова Спасова Коалиция БСП лява България
6. член Семра Хюсеинова Хюсеин Герб
7. член Светослава Светославова Василева Атака
№ 301100003    
1. Председател Мехмед Турханов Халилов Герб
2. Зам.председател Нихат Мехмед Кязим, Коалиция БСП лява България
3. секретар Ерджан Ахмедов Еюбов, ДПС
4. член Ердинч Галиб Исмаил ДПС
5. член Росен Йорданов Ангелов Коалиция БСП лява България
6. член Александър Василев Христов Коалиция БСП лява България
7. член Ахмед Сали Ахмед, ДПС
8 член Кабил Салиев Ислямов, Герб
9 член Марин Цветанов Цветков Герб
№ 301100004    
1. Председател Ивелина Светославова Василева Атака
2. Зам.председател Спас Павлов Спасов Коалиция БСП лява България
3. секретар Йонка Станчева Томова Герб
4. член Наим Себаедин Наим ДПС
5. член Юлиян Славчев Цанков Коалиция БСП лява България
6. член Теодора Любенова Василева Герб
7. член Цветанка Кирилова Стефанова Герб
№ 301100005    
1. Председател Здравка Николова Тодорова Коалиция БСП лява България
2. Зам.председател Айхан Рахми Февзи ДПС
3. Секретар Седат Билял Аптул Герб
4. Член Гюлен Лятиф Реджеб ДПС
5 член Виолета Диянова Василева Коалиция БСП лява България
6. член Назмие Билял Метин Герб
7. член Илхан Исмаил Халид  Герб
8. член Божурка Борисова Иванова Атака
9. член Богомил Недков Димитров Р.Блок
№ 301100006    
1. Председател Гюнай Хюсеин Юсуф, ДПС
2. Зам.председател Адриана Бисерова Кирилова:  Герб
3. Секретар Хюсмен Адем Хасан, Коалиция БСП лява България
4. член Руска Николова Кръстева Коалиция БСП лява България
5. член Билнур Вехби Ислям, Герб
6. член Мерел Ерхан Вахдет, Герб
7. член Славка Борисова Сандева Атака
№ 301100007    
1. Председател Миннет Хюсмен Рафи Герб
2. Зам.председател Копринка Илиева Василева Коалиция БСП лява България
3. Секретар Росица Георгиева Николова Атака
4. Член Ерол Мустафа Хасан ДПС
5. Член Стоянка Стоянова Давидкова Коалиция БСП лява България
6. Член Веска Маринова Димитрова Герб
7. член Сийка Боянова Василева Р.Блок
№ 301100008    
1. Председател Любомир Здравков Пашов Коалиция БСП лява България
2. Зам.председател Вилдан Мехмед Мустафа Герб
3. Секретар Джевдет Хюсеин Ферад ДПС
4. Член Станчо Ганчев Стефанов Коалиция БСП лява България
5. Член Александър Димитров Карадалиев Герб
6. Член Боряна Анатолиева Тончева Герб
7. Член Живко Петров Геров Атака
№ 301100009    
1. Председател Шукри Юсуф Исмаил, ДПС
2. Зам.председател Живка Радкова Илиева, Коалиция БСП лява България
3. секретар Хасан Реджеб Мехмед, Герб
4. Член Сибел Ърфан Назиф, ДПС
5. Член Цвятка Ангелова Костадинова:  Коалиция БСП лява България
6. Член Младен Димитров Младенов:  Коалиция БСП лява България
7. Член Бейхан Бейзат Кязим, Герб
8. Член Ивелина Колева Йорданова Герб
9. член Марин Денев Маринов Атака
№ 301100010    
1. Председател Миглена Иванова Георгиева Герб
2. Зам.председател Марийка Василева Стефанова:  Коалиция БСП лява България
3. Секретар Назмие Назми Мустафа, ДПС
4. Член Александър Дончев Цачев Коалиция БСП лява България
5. Член Еленка Денева Иванова Коалиция БСП лява България
6. Член Хабил Медаим Хабил, Герб
7. член Иван Тодоров Русеков, Герб
№ 301100011    
1. Председател Иван Великов Илиев Коалиция БСП лява България
2. Зам.председател Станчо Александров Найденов Герб
3. Секретар Хюсние Хюсеин Ахмед ДПС
4. Член Теодора Руменова Колева Коалиция БСП лява България
5. Член Маргарита Цонева Иванова Герб
6. Член Юджел Хюсеинов Хюсеинов Герб
7. Член Драгомир Георгиев Иванов Атака
№ 301100012    
1. Председател Вилдан Ибрям Хюсеин, Герб
2. Зам.председател Татяна Колева Христова, Атака
3. Секретар Радка Стефанова Колева, Коалиция БСП лява България
4. Член Нериман Тефик Кадир, ДПС
5. Член Борис Йорданов Христов, Коалиция БСП лява България
6. Член Ширин Бахри Метин, Герб
7. Член Елизабета Ангелова Илиева: Герб
№ 301100013    
1. Председател Айсел Хайридинова Хасанова:  ДПС
2. Зам.председател Виолета Ангелова Петрова:  Коалиция БСП лява България
3. Секретар Осман Хасанов Османов Герб
4. Член Севинч Ахмед Хайри, ДПС
5. Член Евгения Евгениева Иванова:  Коалиция БСП лява България
6. Член Христина Ленинова Костадинова Герб
7. Член Богомил Николов Иванов Герб
№ 301100014    
1. Председател Елица Малинова Орцева, Герб
2. Зам.председател Даниела Генчева Дончева Атака
3. Секретар Гюлшен Неджмидин Салим, ЕГН:  ДПС
4. Член Вайде Назиф Ехлиман, ДПС
5. Член Стойчо Величков Стоев, Коалиция БСП лява България
6. Член Рахми Насуф Али, Коалиция БСП лява България
7. Член Лъчезар Любенов Лазаров:  Коалиция БСП лява България
8. Член Нермин Ефраим Исмаил, Герб
9. Член Мартин Маринов Василев Герб
№ 301100015    
1. Председател Севдия Кязим Хюсню, Герб
2. Зам.председател Герчо Александров Василев:  Коалиция БСП лява България
3. Секретар Нердживан Ибрахим Исмаил:  ДПС
4. Член Венета Гунева Ненова, Коалиция БСП лява България
5. Член Ирена Валентинова Тошева:  Герб
6. Член Зюлбия Изедин Халил, Герб
7. член Бехадин Ризаев Арифов ББЦ
№ 301100016    
1. Председател Цветанка Георгиева Найденова Герб
2. Зам.председател Стоянка Кирилова Пенева Коалиция БСП лява България
3. Секретар Нурхан Исмаил Кадир ДПС
4. Член Йорданка Христова Хараланова  Коалиция БСП лява България
5. Член Сибел Ибрям Ахмед Герб
6. Член Айше Неджмедин Хакъ Герб
7. член Николай Славчев Николов Атака
№ 301100018    
1. Председател Мустафа Реджеб Кяшиф, Герб
2. Зам.председател Веселина Бенкова Костадинова:  Коалиция БСП лява България
3. Секретар Бейхан Зюлхюф Мехмед ДПС
4. Член Илхан Идириз Хаккъ, ДПС
5. Член Михаил Христов Митев, Коалиция БСП лява България
6. Член Цонка Петкова Савова, Коалиция БСП лява България
7. член Хилми Хасан Шюкрю Герб
8 Член Илхан Иззет Ефраим, Герб
9 член Виолин Милчев Василев, Атака
№ 301100019    
1. Председател Надя Цонева Тончева Герб
2. Зам.председател Теменужка Здравкова Димитров  Коалиция БСП лява България
3. Секретар Зелиха Исмаилова Исмаилова ДПС
4. член Фарие Себайдинова Ахмедова Коалиция БСП лява България
5. Член Русанка Колева Пенева Герб
6. Член Динчер Неджат Рахим Герб
7. член Алиосман Хюсменов Хусмиев ББЦ
№ 301100020    
1. Председател Садредин Галиб Талиб ДПС
2. Зам.председател Пламен Асенов Стоилов Коалиция БСП лява България
3 Секретар Виктория Веселинова Радева Герб
4. Член Сали Юсуф Етем ДПС
5. Член Тодор Тодоров Борисов Коалиция БСП лява България
6. Член Илийчо Стефанов Даулийски Коалиция БСП лява България
7 член Пламена Ангелова Колева Герб
8 член Маринчо Вълчанов Пенев Герб
9 член Нериман Билял Назиф ББЦ
№ 301100021    
1. Председател Светослава Димитрова Борисова Коалиция БСП лява България
2. Зам.председател Бедрие Сали Хамди ДПС
3. Секретар Хюсеин Юдаим Мехмедемин Герб
4. Член Илия Станчев Давидков Коалиция БСП лява България
5. Член Румяна Цветанова Станчева Коалиция БСП лява България
6. Член Аднян Ахмед Хюсеин Герб
7. член Борянка Методиева Цонева  Герб
№ 301100022    
1. Председател Салим Хасан Салих, Герб
2. Зам.председател Стела Ганчева Стефанова, Коалиция БСП лява България
3. Секретар Неджми Джемал Реджеб, ДПС
4. Член Рейханя Акиф Рагуб, ДПС
5. Член Мая Минкова Ганева, Коалиция БСП лява България
6. Член Маргарита Жекова Великова:  Герб
7 Член Виолин Милчев Василев Атака

 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Смядово

 

№302500001     
1 Председател Георги Янков Ганчев Коалиция БСП лява България
2 Зам.-председател Снежана Росенова Тодорова ГЕРБ
3 Секретар Донка Кънчева Петрова АТАКА
4 Член Георги Иванов Булиев Коалиция БСП лява България
5 Член Таня Иванова Джанкова  Коалиция БСП лява България
6 Член Славка Желева Калоянова ГЕРБ
7 Член Румяна Желева Бозова ГЕРБ
8 Член Донка Хараланова Донева ГЕРБ
9 Член Мехмед Зекрие Али ДПС
№302500002     
1 Председател Марияна Иванова Желева  ГЕРБ
2 Зам.-председател Радка Радкова Славова АТАКА
3 Секретар Николинка Маринова Стефанова Коалиция БСП лява България
4 Член Стоянка Иванова Кайкова Коалиция БСП лява България
5 Член Петинка Иванова Илиева Коалиция БСП лява България
6 Член Ахмед Хасанов Ахмедов ДПС
7 Член Дечка Димитрова Димова ГЕРБ
8 Член Гиновева Данаилова Асенова ГЕРБ
9 Член Пенка Будимирова Маджарова ГЕРБ
№302500003     
1 Председател Йорданка Жечева Йорданова ГЕРБ
2 Зам.-председател Сминка Русева Гинева Коалиция БСП лява България
3 Секретар Назмие Рамаданова Рамадонова ДПС
4 Член Тодорка Недева Коева АТАКА
5 Член Живка Йорданова Желязкова Коалиция БСП лява България
6 Член Десислава Илиева Георгиева Коалиция БСП лява България
7 Член Кънчо Христов Кънев ГЕРБ
8 Член  Янка Стоянова Златева ГЕРБ
9 Член Станка Крумова Банкова ГЕРБ
№302500004     
1 Председател Калинка Жечева Иванова Коалиция БСП лява България
2 Зам.-председател Хасан Ахмед Хасан ДПС
3 Секретар Златка  Ангелова Кирякова  ГЕРБ
4 Член Петранка костова Хараланова Реформ. Блок
5 Член Красимира Великова Димитрова ГЕРБ
6 Член Николинка Райкова Чернокожева Коалиция БСП лява България
7 Член Станислав Димитров Илиев Коалиция БСП лява България
8 Член Желязко Николов Кайков ГЕРБ
9 Член Данаил Милев Калев ГЕРБ
№302500005     
1 Председател Стоян Кръстев Колев ГЕРБ
2 Зам.-председател Елка Христакиева Иванова АТАКА
3 Секретар Милка Стефанова Иванова Коалиция БСП лява България
4 Член Деян Атанасов Дочев Коалиция БСП лява България
5 Член Марийка Петрова Ганева Коалиция БСП лява България
6 Член Донка Димитрова Стоянова ГЕРБ
7 Член Димитричка Пенчева Николова ГЕРБ
№302500006     
1 Председател  Радка  Георгиева  Пенчева ГЕРБ
2 Зам.-председател Шюкрю Юсеинов Тефиков ДПС
3 Секретар Севдалинка Маринова Колева Коалиция БСП лява България
4 Член Силвия Тончева Христова АТАКА
5 Член Георги Кънев Георгиев Коалиция БСП лява България
6 Член  Йовка  Колева  Стоянова ГЕРБ
7 Член  Миленка Русева Христова ГЕРБ
№302500007    
1 Председател Герчо Иванов Радев АТАКА
2 Зам.-председател Марийка Трифонова Илиева ГЕРБ
3 Секретар Елена Митева Георгиева Коалиция БСП лява България
4 Член Зийнеб Мехмедова Аптулова ДПС
5 Член Севгин Ахмед Хасан Б-я без цензура
6 Член Донка Тодорова Симеонова Коалиция БСП лява България
7 Член Кръстю Желев Димитров Коалиция БСП лява България
8 Член Димитричка Атанасова Маринова ГЕРБ
9 Член Емил Асенов Стоянов ГЕРБ
№302500008     
1 Председател Росица Илиева Георгиева Коалиция БСП лява България
2 Зам.-председател Зизинеб Хасан Ибрям ДПС
3 Секретар Диляна Маринова Владева ГЕРБ
4 Член Надде Зеляева Мехмедова Коалиция БСП лява България
5 Член Станка Иванова Илиева Коалиция БСП лява България
6 Член Яхя Ахмедов Яхов ДПС
7 Член Татяна  Денчева Радева ГЕРБ
 №302500009     
1 Председател Светла Иванова Кайкова Коалиция БСП лява България
2 Зам.-председател Кезбан Мехмедова Хюсеинова АТАКА
3 Секретар  Женя Стоянова Тодорова ГЕРБ
4 Член Стоян Спасов Иванов Коалиция БСП лява България
5 Член Еленка Драганова Желязкова Коалиция БСП лява България
6 Член  Бончо Николов Бонев ГЕРБ
7 Член  Марияна  Маринова Антонова ГЕРБ
№302500010     
1 Председател Атанаска Стоянова Пенева Коалиция БСП лява България
2 Зам.-председател Сейфула Мехмед Али ДПС
3 Секретар Пепа Стоянова Панайотова ГЕРБ
4 Член Хюсеин Илияз Хасан ДПС
5 Член Иванка Иванова Иванова Коалиция БСП лява България
6 Член Йовка Александрова Иванова Коалиция БСП лява България
7 Член Калина Божанова Жечева ГЕРБ
№302500011     
1 Председател Донка Иванова Данева Коалиция БСП лява България
2 Зам.-председател Иксание Хюсеинова Османова ДПС
3 Секретар Айше Халилова Халилова ГЕРБ
4 Член Пламен Ганчев Пенчев АТАКА
5 Член Назифе Бехтиева Османова ДПС
6 Член Милена Милева Иванова Коалиция БСП лява България
7 Член Живко Тодоров Дженов Коалиция БСП лява България
8 Член  Тодорка Иванова Донева ГЕРБ
9 Член Гинка Иванова Йорданова ГЕРБ
№302500012     
1 Председател Ирена Маринова Иванова-Господинова ДПС
2 Зам.-председател Красимира Милкова  Панайотова  ГЕРБ
3 Секретар Михаил Красенов Александров Коалиция БСП лява България
4 Член Живко Янков Желязков Коалиция БСП лява България
5 Член Йорданка Руменова Йорданова Б-я без цензура
6 Член Ирина Иванова Денева ГЕРБ
7 Член Данаил Асенов Борисов ГЕРБ
 №302500013    
1 Председател  Цветанка Димитрова Станева ГЕРБ
2 Зам.-председател Айтен Вейсалова Хасанова ДПС
3 Секретар Снежана Иванова Кайкова Коалиция БСП лява България
4 Член Виолета Ганчева Тодорова Реформ. Блок
5 Член Румен Славов Желязков АТАКА
6 Член Ахмед Яхов Шерифов ДПС
7 Член Мария Желязкова Чилингирова Коалиция БСП лява България
8 Член  Снежа Димитрова Петкова ГЕРБ
9 Член  Ширин Ферад Ахмед ГЕРБ

 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Нови пазар

 

№ 302200001    
1 Председател Цветанка Симеонова Илиева ГЕРБ
2 Зам. председател Димка Маринова Бадева Коалиция БСП лява България
3 Секретар Весиле Ремзиева Тефик ДПС
4 Член Бирсен Назимова Исмаилова ГЕРБ
5 Член Диана Иванова Тонева ГЕРБ
6 Член Галя Иванова Григорова ГЕРБ
7 Член Донка Йорданова Иванова Коалиция БСП лява България
8 Член Соня Кирилова Христова Коалиция БСП лява България
9 Член Иван Стойков Савов  Атака
№ 302200002    
1 Председател Юлия Димитрова Цвяткова Коалиция БСП лява България
2 Зам. Председател Шайде Ешреф Ахмед ДПС
3 Секретар Симеон Андреев Соколов ГЕРБ
4 Член Стелка Асенова Стефанова ГЕРБ
5 Член Кунчо Николов Кунчев ГЕРБ
6 Член Румяна Йорданова Георгиева ГЕРБ
7 Член Емилия Вълчева Илиева Коалиция БСП лява България
8 Член Росица Димитрова Иванова Коалиция БСП лява България
9 Член Бирсен Хюсеин Ахмед ДПС
№ 302200003    
1 Председател Нежда Ахмедова Мехмедова ДПС
2 Зам. председател Юлка Христова Рангелова Коалиция БСП лява България
3 Секретар Валери Иванов Петров ГЕРБ
4 Член Петя Димитрова Владинова ГЕРБ
5 Член Грациела Валериева Жекова ГЕРБ
6 Член Наталия Александрова Мирова Коалиция БСП лява България
7 Член Иванка Стоянова Николова Коалиция БСП лява България
8 член Леман Ибрям Реджеб ДПС
9 Член Даниела Кръстева Николова Атака
№ 302200004    
1 Председател Валентина Тотева Атанасова Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Игдане Хабил Али ДПС
3 Секретар Златка Милчева Неделчева ГЕРБ
4 Член Теодора Милчева Тодорова ГЕРБ
5 Член Поля Маркова Петрова ГЕРБ
6 Член Димитър Стефанов Димитров ГЕРБ
7 Член Соня Лалчева Костадинова Коалиция БСП лява България
8 Член Димитричка Борисова Върбанова Коалиция БСП лява България
9 Член Даниела Христова Герова Коалиция БСП лява България
№ 302200005    
1 Председател Пепа Лазарова Вичева ГЕРБ
2 Зам. председател Стоянка Димитрова Димитрова Коалиция БСП лява България
3 Секретар  Илкгюн Назимов Исмаилов ДПС
4 Член Антон Галинов Драганов ГЕРБ
5 Член Янка Веселинова Радушева ГЕРБ
6 Член Сийка Драгомирова Николова  Коалиция БСП лява България
7 Член Станка Владимирова Спасова Коалиция БСП лява България
8 Член Валерий Тодоров Николов Атака
9 Член Зорка Маринова Атанасова РБ
№ 302200006    
1 Председател Ганка Жекова Маринова Атака
2 Зам. председател Геновева Илиева Боянова ГЕРБ
3 Секретар Жанета Веселинова Христова Коалиция БСП лява България
4 Член Юлия Василева Георгиева ГЕРБ
5 Член Веселина Петрова Миланова ГЕРБ
6 Член Светозарка Колева Михова Коалиция БСП лява България
7 Член Станислав Митков Стойчев Коалиция БСП лява България
8 Член Незает Мехмед Хаккъ-Хюсеин ДПС
9 Член Десислава Живкова Маринова ББЦ...
№ 302200007    
1 Председател Елена Петева Христова Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Лидия Иванова Маринова ГЕРБ
3 Секретар Надя Георгиева Ангелова Атака
4 Член Женя Жечева Минкова ГЕРБ
5 Член Йовка Русева Русева ГЕРБ
6 Член Станка Илиева Стратева ГЕРБ
7 Член Даниела Стоянова Димитрова Коалиция БСП лява България
8 Член Стоян Христов Христов Коалиция БСП лява България
9 Член Юксел Наджиев Халилов ДПС
№ 302200008    
1 Председател Сийка Петрова Димитрова ГЕРБ
2 Зам. председател Лиляна Славчова Дойчева Атака
3 Секретар Венета Маринова Нанкова Коалиция БСП лява България
4 Член Жулиен Митков Йорданов ГЕРБ
5 Член Ивалин Янчев Минков ГЕРБ
6 Член Мара Минкова Щерева Коалиция БСП лява България
7 Член Наталия Николова Ленкова Коалиция БСП лява България
8 Член Хасан Джеват Хасан ДПС
9 Член Надежда Илиева Атанасова РБ
№ 302200009    
1 Председател Марийка Колева Бурджиева Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Сениха Зия Селим ДПС
3 Секретар Татяна Кирилова Жечева ГЕРБ
4 Член Ирина Диянова Стоилова ГЕРБ
5 Член Цветан Цанков Иванов ГЕРБ
6 Член Кремена Христова Георгиева Коалиция БСП лява България
7 Член Гинка Маринова Стоянова Коалиция БСП лява България
8 Член Валя Николаева Шишкова Атака
9 Член Гергана Николова Евлогиева РБ
№ 302200010    
1 Председател Георги Стоянов Георгиев Коалиция БСП лява България
2 зам.председател Нилгюн Рафи Абтарахим ДПС
3 Секретар Жанета Севдалинова Гатева ГЕРБ
4 Член Диляна Николаева Апостолова-Асенова ГЕРБ
5 Член Анка Мирчева Димитрова ГЕРБ
6 Член Мариана Георгиева Божилова ГЕРБ
7 Член Нелка Петрова Ганева Коалиция БСП лява България
8 Член Димитричка Николова Йорданова Коалиция БСП лява България
9 Член Кремена Георгиева Ангелова Атака
№ 302200011    
1 Председател Бинка Ангелова Дочева ГЕРБ
2 зам.председател Вилдан Зюлкяр Риза ДПС
3 Секретар Йонка Валентинова Ганчева Коалиция БСП лява България
4 Член Гинка Станчева Рангелова ГЕРБ
5 Член Ирина Андонова Дянкова ГЕРБ
6 Член Анета Ангелова Стоянова Коалиция БСП лява България
7 Член Костадинка Милчева Андреева Коалиция БСП лява България
8 Член Анна Илиева Русева Атака
9 Член Анита Пламенова Антонова ББЦ...
№ 302200012    
1 Председател Лена Жечева Йорданова Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Йорданка Веселинова Дамянова ГЕРБ
3 Секретар Ангелина Стоянова Великова Атака
4 Член Валя Атанасова Кирилова ГЕРБ
5 Член Иванка Пенчева Хинкова ГЕРБ
6 Член Венета Калчева Димитрова Коалиция БСП лява България
7 Член Ангелинка Христова Андреева Коалиция БСП лява България
8 Член Севдия Ахмед Алиева ДПС
9 Член Мариана Петкова Петрова ББЦ...
№ 302200013    
1 Председател Иван Валентинов Ганчев Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Валентина Христова Великова Атака
3 Секретар Зоя Стефанова Пенчева ГЕРБ
4 Член Диана Владимирова Славчева ГЕРБ
5 Член Гергина Величкова Георгиева ГЕРБ
6 Член Валентина Филипова Митева Коалиция БСП лява България
7 Член Галина Иванова Тодорова Коалиция БСП лява България
8 Член Шайде Исмаил Кяшифова ДПС
9 Член Елена Вичкова Георгиева РБ
№ 302200014    
1 Председател Зоя Иванова Костова Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Севдия Мехмед Мехмед ДПС
3 Секретар Звездалина Стефанова Димитрова ГЕРБ
4 Член Симеон Красенов Симеонов ГЕРБ
5 Член Станиславка Георгиева Жекова ГЕРБ
6 Член Стела Красимирова Велчева ГЕРБ
7 Член Пенка Маргаритова Тодорова Коалиция БСП лява България
8 Член Пенка Ненова Петрова Коалиция БСП лява България
9 Член Мелис Дурханова Мустафова ДПС
№ 302200015    
1 Председател Радостина Живкова Иванова ГЕРБ
2 Зам. председател Данаил Христов Димитров Коалиция БСП лява България
3 Секретар Емилия Иванова Гоцева Атака
4 Член Веска Кънчева Димитрова ГЕРБ
5 Член Блага Стоянова Петрова ГЕРБ
6 Член Росица Владимирова Ангелова Коалиция БСП лява България
7 Член Радка Атанасова Великова Коалиция БСП лява България
8 Член Фатме Наимова Ахмедова ДПС
9 Член Антонина Вячеславова Боюклиева ББЦ...
№ 302200016    
1 Председател Денка Димитрова Владимирова ГЕРБ
2 Зам. председател Гюлсюм Юсеинова Сабриева  ДПС
3 Секретар Игнатка Маринова Николова Коалиция БСП лява България
4 Член Димитричка Милкова Жекова ГЕРБ
5 Член Цанко Иванов Филипов ГЕРБ
6 Член Екатерина Ганчева Великова Коалиция БСП лява България
7 Член Каролина Кирилова Неделчева Атака
№ 302200017    
1 Председател Ирина Стоянова Николова Атака
2 Зам.Председател Данаил Петров Николов Коалиция БСП лява България
3 Секретар Йорданка Василева Алексиева ГЕРБ
4 Член Явор Ивалинов Янчев ГЕРБ
5 Член Владимир Цанков Владимиров ГЕРБ
6 Член Наталия Ботева Христова ГЕРБ
7 Член Галена Христова Върбанова Коалиция БСП лява България
8 Член Татяна Златева Станкова Коалиция БСП лява България
9 Член Тамер Мехмед Насъф ДПС
№ 302200018    
1 Председател Виолета Емилова Неделчева ГЕРБ
2 Зам. председател Атанаска Ангелова Иванова Атака
3 Секретар Митко Димитров Канев Коалиция БСП лява България
4 Член Димитрина Валентинова Дянкова ГЕРБ
5 Член Желязка Йорданова Демирeва ГЕРБ
6 Член Дешка Тотева Стоянова Коалиция БСП лява България
7 Член Йордан Кирилов Йорданов Коалиция БСП лява България
8 Член Светлана Иванова Бурлякова ББЦ...
9 Член Юрмюс Юсеин Мустафа        ДПС
№ 302200019    
1 Председател Снежана Кирилова Димова Атака
2 Зам. председател Красимир Благоев Кръстев ГЕРБ
3 Секретар Снежанка Захариева Харизанова-Михалева Коалиция БСП лява България
4 Член Маринела Иванова Петрова ГЕРБ
5 Член Маргарита Драганова Костова ГЕРБ
6 Член Светла Петрова Христова ББЦ...
7 Член Милена Петрова Тодорова Коалиция БСП лява България
№ 302200020    
1 Председател Емине Сюлейман Ибрям ДПС
2 Зам. председател Маргарита Михайлова Ризова Коалиция БСП лява България
3 Секретар Силвия Петрова Иванова ГЕРБ
4 Член Цанко Иванов Цанков ГЕРБ
5 Член Нели Миткова Георгиева ГЕРБ
6 Член Тодорка Илиева Тодорова Коалиция БСП лява България
7 Член Марийка Стоянова Спасова Коалиция БСП лява България
8 Член Недрет Мехмед Юсеин ДПС
9 Член Зейнеб Халил Адил ДПС
№ 302200022    
1 Председател Небатие Махмудова Ахмедова ГЕРБ
2 Зам. председател Красимир Атанасов Русев Коалиция БСП лява България
3 Секретар Садет Талиб Мехмед ДПС
4 Член Бениде Шабан Ахмед ГЕРБ
5 Член Мехнур Османова Харунова ГЕРБ
6 Член Василка Христова Димитрова Коалиция БСП лява България
7 Член Иванка Григорова Маринова Коалиция БСП лява България
8 Член Юсеин Метин Хълми РБ
9 Член Бюлянт Юсмен Юсеин ДПС
№ 302200023    
1 Председател Ганка Стоянова Димитрова ГЕРБ
2 Зам. председател Галина Николова Петрова Коалиция БСП лява България
3 Секретар Рени Василева Христова ДПС
4 Член Татяна Иванова Александрова  ГЕРБ
5 Член Веска Янкова Пенева ГЕРБ
6 Член Христинка Христова Георгиева Коалиция БСП лява България
7 Член Росица Иванова Димитрова Атака
№ 302200024    
1 Председател Деница Ангелова Петрова Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Красимир Димитров Любенов ГЕРБ
3 секретар Ридван Мустафов Ахмедов ДПС
4 Член Живко Иванов Цанев ГЕРБ
5 Член Евелин Драганов Иванов Коалиция БСП лява България
6 Член Милен Методиев Янков  
7 Член Сашо Митков Шишков Атака
№ 302200025    
1 Председател Димитричка Ценова Йорданова Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Венцислав Стоилов Русев Атака
3 Секретар Еманди Минчев Емандиев ГЕРБ
4 Член Мария Кирилова Атанасова ГЕРБ
5 Член Курти Стоянов Куртев ГЕРБ
6 Член Еленка Гроздева Петрунова Коалиция БСП лява България
7 Член Вергил Димитров Вергилов Коалиция БСП лява България
№ 302200026    
1 Председател Мехнур Мехмед Мустафа ДПС
2 Зам. председател Йорданка Петрова Дянкова Коалиция БСП лява България
3 Секретар Иван Христов Славов ГЕРБ
4 Член Марийка Стоянова Стоева ГЕРБ
5 Член Иван Петров Радушев ГЕРБ
6 Член Атанаса Борисова Атанасова Коалиция БСП лява България
7 член Мирям Хърфан Мехмед ДПС
№ 302200027    
1 Председател Стоянка Тодорова Кръстева ДПС
2 Зам. председател Цанко Атанасов Цанков ГЕРБ
3 Секретар Галинка Славова Борисова Коалиция БСП лява България
4 Член Лилия Петкова Кралева ГЕРБ
5 Член Грета Димитрова Илиева ГЕРБ
6 Член Гинка Тодорова Георгиева Коалиция БСП лява България
7 Член Тошко Пейчев Тодоров Атака
№ 302200028    
1 Председател Норан Керим Тефик ДПС
2 Зам. председател Величка Юрданова Георгиева  Коалиция БСП лява България
3 Секретар Васил Георгиев Сукуров ГЕРБ
4 Член Чанко Мирчев Атанасов ГЕРБ
5 Член Стефанка Павлова Стоева ГЕРБ
6 Член Спаска Теофилова Коева Коалиция БСП лява България
7 Член Велин Борисов Теофилов Коалиция БСП лява България
8 Член Бахар Изет Ебазер ДПС
9 Член Юрджихан Юсуфова Велиева ДПС
№ 302200029    
1 Председател Радостина Петрова Христова ГЕРБ
2 Зам. председател Диана Петрова Славова Коалиция БСП лява България
3 Секретар Сабиха Гюрсял Юсеин ДПС
4 Член Цена Димитрова Петкова ГЕРБ
5 Член Даниела Славчева Голбан ГЕРБ
6 Член Парашкев Бориславов Парашкевов ГЕРБ
7 Член Милка Николова Найденова Коалиция БСП лява България
8 Член Анка Кирилова Павлова Коалиция БСП лява България
9 Член Гюннур Реджеб Юсмен ДПС
№ 302200030    
1 Председател Ангел Иванов Георгиев Атака
2 Зам. председател Стоянка Богданова Костадинова  ГЕРБ
3 Секретар Стела Димитрова Димитрова Коалиция БСП лява България
4 Член Йорданка Вълчанова Жекова ГЕРБ
5 Член Дяко Славов Чернев ГЕРБ
6 Член Галя Тодорова Илиева Коалиция БСП лява България
7 Член Тошко Маринов Тодоров Коалиция БСП лява България
№ 302200031    
1 Председател Севгинар Селяйдин Раим ДПС
2 Зам. председател Маргарита Костадинова Данаилова ГЕРБ
3 Секретар Милко Петров Мерджанов Коалиция БСП лява България
4 Член Анна Георгиева Кръстева ГЕРБ
5 Член Димитър Радков Стефанов ГЕРБ
6 Член Христинка Петрова Христова Коалиция БСП лява България
7 Член Леман Хюсеин Ахмед ДПС
№ 302200032    
1 Председател Елис Етямова Хасанова ДПС
2 Зам. председател Диана Миткова Колева ГЕРБ
3 Секретар Лиляна Димитрова Лозанова Коалиция БСП лява България
4 Член Николинка Атанасова Георгиева ГЕРБ
5 Член Маргаритка Димитрова Ангелова ГЕРБ
6 Член Бона Стефанова Илиева Коалиция БСП лява България
7 Член Тодор Георгиев Тодоров Коалиция БСП лява България
№ 302200033    
1 Председател Теодора Стоянова Драганова Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Маринка Малчева Маринова ГЕРБ
3 Секретар Весиле Ахмед Бекир ДПС
4 Член Хълмие Абтула Мехмед ГЕРБ
5 Член Данаил Русев Величков ГЕРБ
6 Член Радослав Милков Русев  Коалиция БСП лява България
7 Член Мария Николова Димитрова Атака
№ 302200034    
1 Председател Елка Георгиева Филипова ГЕРБ
2 Зам. председател Павлинка Рангелова Христова Коалиция БСП лява България
3 Секретар Ренгинар Еленкова Радкова ДПС
4 Член Дафинка Харалампиева Тодорова ГЕРБ
5 Член Иванка Иванова Христова ГЕРБ
6 Член Мария Иванова Николова Коалиция БСП лява България
7 Член Ангелина Божилова Антонова Коалиция БСП лява България
№ 302200035    
1 Председател Йордан Жеков Йорданов Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Денка Желязкова Василева ГЕРБ
3 Секретар Тодорка Симеонова Георгиева Атака
4 Член Татяна Василева Тодорова Атака
5 Член Милка Станкова Иванова ГЕРБ
6 Член Красимира Миткова Колева Коалиция БСП лява България
7 Член Димитричка Дянкова Дончева  Коалиция БСП лява България

 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Никола Козлево

 

№ 30 21 00 001     
1 председател Димитричка Славкова Димитрова Коалиция БСП лява България
2 зам.председател Борис Стоянов Добрев ПП ГЕРБ
3 секретар Петя Иванова Георгиева ПП АТАКА
4 член Елена Георгиева Христова ПП ГЕРБ
5 член Диян Ангелов Гроздев ПП ГЕРБ
6 член Николай Костадинов Николов Коалиция БСП лява България
7 член Иван Веселинов Георгиев ПП ДПС
№ 30 21 00 002     
1 председател Хюсеин Осман Якуб ПП ДПС
2 зам.председател Костадинка Величкова Жекова Коалиция БСП лява България
3 секретар Халил Исмаил Джелил ПП ГЕРБ
4 член Реджеб Ешреф Вели ПП ГЕРБ
5 член Али Неджатин Али ПП ГЕРБ
6 член Рашиде Сали Ибрям Коалиция БСП лява България
7 член Ивалина Йовчева Колева Коалиция БСП лява България
8 член Венцислав Валериев Ангелов ПП АТАКА
9 член Николай Росенов Георгиев РБ
№ 30 21 00 003    
1 председател Бюлент Мустафа Юмер ПП ГЕРБ
2 зам.председател Гинка Иванова Добрева Коалиция БСП лява България
3 секретар Фераим Керим Сали ПП ДПС
4 член Ширин Шефкъ Вели ПП ГЕРБ
5 член Ферудин Реджеб Мюзеки ПП ГЕРБ
6 член Димо Денев Петров Коалиция БСП лява България
7 член Емел Ахмед Сали Коалиция БСП лява България
8 член Насуф Алиш Юсуф ПП АТАКА
9 член Катя Колева Радева РБ от квотата на ББЦ ..... ДГ 
№ 30 21 00 004    
1 председател Вълкан Иванов Колев Коалиция БСП лява България
2 зам.председател Райме Сюлейман Осман ПП ДПС
3 секретар Николай Петков Славов ПП ГЕРБ
4 член Али Ахмед Али ПП ГЕРБ
5 член Мария Михова Стоянова ПП ГЕРБ
6 член Петко Димитров Петков Коалиция БСП лява България
7 член Бекир Адемов Адемов ПП ДПС от квотата на ББЦ ..... ДГ 
№ 30 21 00 005     
1 председател Елена Цветанова Каменова Коалиция БСП лява България
2 зам.председател Кольо Митев Иванов ПП АТАКА
3 секретар Десислава Стоянова Господинова ПП ГЕРБ
4 член Марин Атанасов Радев ПП ГЕРБ
5 член Иван Атанасов Маринов ПП ГЕРБ
6 член Богомил Тодоров Недялков Коалиция БСП лява България
7 член Марийка Живкова Стоянова ПП ДПС
№ 30 21 00 006     
1 председател Гюлшен Ахмед Ахмед ПП ДПС
2 зам.председател Мустафа Исмаил Хасан ПП ГЕРБ
3 секретар Еленка Василева Влайкова Коалиция БСП лява България
4 член Сейхан Фикрет Юсеин ПП ГЕРБ
5 член Илхан Мехмед Емин ПП ГЕРБ
6 член Зелиха Шефкъ Ахмед Коалиция БСП лява България
7 член Бахрие Ахмед Сали Коалиция БСП лява България
№ 30 21 00 007     
1 председател Есен Ертан Вадет ПП ГЕРБ
2 зам.председател Калинка Тодорова Маринова ПП АТАКА
3 секретар Георги Иванов Спасов Коалиция БСП лява България
4 член Ралица Еленова Георгиева ПП ГЕРБ
5 член Хриска Русева Делева ПП ГЕРБ
6 член Росица Христова Петрова Коалиция БСП лява България
7 член Сейхан Насъф Мустафа Коалиция БСП лява България
8 член Валери Ангелов Митев ПП ДПС
9 член Снежа Насилева Димитрова РБ
№ 30 21 00 008    
1 председател Петър Недев Петров ПП ГЕРБ
2 зам.председател Диана Янчева Димитрова Коалиция БСП лява България
3 секретар Давут Халим Исмаил ПП ДПС
4 член Румяна Георгиева Стоянова ПП ГЕРБ
5 член Габриела Свиленова Георгиева ПП ГЕРБ
6 член Георги Тонев Стефанов Коалиция БСП лява България
7 член Петя Лазарова Делчева Коалиция БСП лява България
8 член Мусин Ахмед Хасан ПП ДПС
9 член Михаил Тодоров Василев ПП АТАКА
№ 30 21 00 009    
1 председател Кямил Хасан Иб ПП ДПС
2 зам.председател Николинка Станкова Господинова Коалиция БСП лява България
3 секретар Русан Ненов Ангелов ПП ГЕРБ
4 член Красен Насков Михов ПП ГЕРБ
5 член Емел Селяйдин Печели ПП ГЕРБ
6 член Румяна Атанасова Пенева ПП ГЕРБ
7 член Антоан Николаев Костадинов Коалиция БСП лява България
8 член Иванка Иванова Здравкова Коалиция БСП лява България
9 член Христо Стефанов Христов ПП АТАКА
№ 30 21 00 010    
1 председател Пенка Христова Тончева Коалиция БСП лява България
2 зам.председател Йордан Колев Митев ПП АТАКА
3 секретар Тюркджан Ремзи Мустафа ПП ГЕРБ
4 член Фикрет Тефиков Юнузов ПП ГЕРБ
5 член Анифе Ахмед Рафиева ПП ГЕРБ
6 член Неджат Мюджелиб Мустафа Коалиция БСП лява България
7 член Айнур Ахмед Хюсейн ПП ДПС
№ 30 21 00 011    
1 председател Афизе Осман Сабахгил ПП ДПС
2 зам.председател Билгине Фикридин Шюкрю Коалиция БСП лява България
3 секретар Муталиб Ахмед Мехмед ПП ГЕРБ
4 член Снежана Петрова Ангелова ПП ГЕРБ
5 член Богданка Петрова Йорданова ПП ГЕРБ
6 член Галя Тодорова Захариева Коалиция БСП лява България
7 член Цанко Добрев Цанев Коалиция БСП лява България
№ 30 21 00 012     
1 председател Христо Динков Христов ПП ГЕРБ
2 зам.председател Иван Колев Иванов Коалиция БСП лява България
3 секретар Драгомир Тодоров Иванов ПП АТАКА
4 член Кемал Ешреф Вели ПП ГЕРБ
5 член Иван Георгиев Добрев Коалиция БСП лява България
6 член Иван Станков Христов Коалиция БСП лява България
7 член Цонка Желева Вълчева ПП ДПС
№ 30 21 00 013    
1 председател Сюлейман Федаил Халил ПП ДПС
2 зам.председател Айнур Мехмед Скендер Коалиция БСП лява България
3 секретар Николай Иванов Стефанов ПП ГЕРБ
4 член Мехмед Реджеб Хакъ ПП ГЕРБ
5 член Ангел Иванов Атанасов ПП ГЕРБ
6 член Неджи Хюсеин Мехмед ПП ГЕРБ
7 член Съби Орлинов Събев Коалиция БСП лява България
8 член Себайдин Фикрет Ахмед Коалиция БСП лява България
9 член Иван Янков Стефанов ПП ДПС
 № 30 21 00 014     
1 председател Бюлент Салим Шабан ПП ДПС
2 зам.председател Турхан Феим Мехмед ПП ГЕРБ
3 секретар Венка Иванова Господинова Коалиция БСП лява България
4 член Иван Валентинов Иванов ПП ГЕРБ
5 член Петранка Филова Костадинова ПП ГЕРБ
6 член Татяна Георгиева Жекова Коалиция БСП лява България
7 член Илиян Тодоров Илиев ПП АТАКА

 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Каспичан

 

№ 301900001    
1 Председател Милен Иванов Марков КП „БСП - лява България"
2 Зам.председател Севджан Сeлями Аптула ПП „ДПС"
3 Секретар Тоня  Добромирова Христова ПП „ГЕРБ"
4 Член Анка Николова Минева ПП „ГЕРБ"
5 Член Милена Кирилова Георгиева ПП „ГЕРБ"
6 Член Дафинка Величкова Димитрова КП „БСП - лява България"
7 Член Евгени Добрев Тактаков КП „БСП - лява България"
№ 301900002    
1 Председател Капка Димитрова Иванова ПП „ГЕРБ"
2 Зам.председател Фатме Селим Сали ПП „ДПС"
3 Секретар Живка Иванова Христова КП „БСП - лява България"
4 Член Ваня  Тодорова  Йорданова ПП „ ГЕРБ"
5 Член Невянка  Александрова  Ванева ПП „ ГЕРБ"
6 Член Валентина Иванова Трифонова КП „БСП - лява България"
7 Член Евгения Евгениева Георгиева КП „БСП - лява България"
8 Член  Мария Иванова Герчева КП „БСП - лява България"
9 Член Елена Петрова Йорданова ПП"Атака"
№ 301900003    
1 Председател Валентина Иванова Стоилова КП „БСП - лява България"
2 Зам.председател Ашкън Айдън Алиосман ПП"ДПС"
3 Секретар Жечка  Желева  Недялкова ПП ГЕРБ
4 Член Зорка  Георгиева  Иванова ПП  ГЕРБ
5 Член Наталия  Герчева  Халачева ПП ГЕРБ
6 Член Гергана Недялкова Кунева КП „БСП - лява България"
7 Член Христина Веселинова Димитрова КП „БСП - лява България"
8 Член Татяна Тодорова Стоянова КП „БСП - лява България"
9 Член  Надежда Живкова Неделчева КП „Реформаторски блок"
№ 301900004    
1 Председател Жени Стоянова Вълчева КП „БСП - лява България"
2 Зам.председател Анелия  Руменова  Ангелова ПП  „ГЕРБ"
3 Секретар  Полина Ганчева Бойкова ПП"Атака"
4 Член Ганка Иванова Тодорова ПП „ГЕРБ"
5 Член Татяна Христова Григорова ПП „ГЕРБ"
6 Член Соня Василева Стоева КП „БСП - лява България"
7 Член  Добромир Бориславов Дочев КП „БСП - лява България"
8 Член Шюкрю Мехмед Адил ПП"ДПС"
9 Член    Милен Стоянов Неделчев КП „Реформаторски блок"
№ 301900005    
1 Председател Людмила Христова Борисова ПП „ГЕРБ"
2 Зам.председател Зелиха Тургай Марем ПП „ДПС"
3 Секретар Радка Герова Панайотова КП „БСП - лява България"
4 Член Борислава Иванова Димитрова ПП „ГЕРБ"
5 Член Стефан  Стоянов  Иванов   ПП „ГЕРБ"
6 Член Светослава Василева Маринова КП „БСП - лява България"
7 Член Теменужка  Маринова  Величкова  КП „БСП - лява България"
8 Член Мюстеджеб Ахмед Мюстеджеб ПП „ДПС"
9 Член  Лиляна Лазарова Стоянова ПП „Атака" 
№ 301900006    
1 Председател Ипек Октаева Хабилова ПП „ДПС"
2 Зам.председател Пламен Кръстев Божилов ПП „ГЕРБ"
3 Секретар Теменужка Русева Василева КП „БСП - лява България"
4 Член Тодорка Георгиева Дочева ПП „ГЕРБ"
5 Член Димитър Милев Василев ПП „ГЕРБ"
6 Член Милена Ангелова Тактакова КП „БСП - лява България"
7 Член Виолета Величкова Калева КП „БСП - лява България"
8 Член  Фатме Ибрахим Садъкова ПП"ДПС"
9 Член  Анелия Христова Алексиева ПП"Атака"
№ 301900007    
1 Председател  Галин Веселинов Герчев КП „БСП - лява България"
2 Зам.председател Дамян Борисов Петков ПП „ГЕРБ"
3 Секретар Валентина Манчева Владимирова ПП"Атака"
4 Член Ивайло Младенов Иванов  ПП „ГЕРБ"
5 Член Радка Сандева  Колева  ПП „ГЕРБ"
6 Член Янаки Димитров Янакиев КП „БСП - лява България"
7 Член Медиха Мехмед Реджеб ПП"ДПС"
№ 301900008    
1 Председател Димитър Николов Димитров  ПП „Атака"
2 Зам.председател Цанко Борисов Христов ПП „ГЕРБ"
3 Секретар Янка Янкова Петрова КП „БСП - лява България"
4 Член Галя  Росенова  Филипова ПП „ГЕРБ"
5 Член Йорданка  Йорданова  Герова ПП „ГЕРБ"
6 Член Керанка Георгиева Николова КП „БСП - лява България"
7 Член Десислава Георгиева Радева КП „ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДГ"
№ 301900009    
1 Председател Марин Асенов Петков КП „БСП - лява България"
2 Зам.председател Сали Неждет Сали ПП „ДПС"
3 Секретар Пенка  Иванова  Иванова ПП „ГЕРБ"
4 Член Моника  Величкова  Миркова ПП „ГЕРБ"
5 Член Донка  Кръстева Александрова ПП"ГЕРБ"
6 Член Ангелина Неделчева Димова КП „БСП - лява България"
7 Член Иванета Костадинова Янчева КП „БСП - лява България"
№ 301900010    
1 Председател Диляна Ангелова Райкова ПП „ГЕРБ"
2 Зам.председател Нермин Феимов Мустафов ПП „ДПС"
3 Секретар Дарина Ненова Петрова КП „БСП - лява България"
4 Член Ганка  Христова  Христова ПП „ГЕРБ"
5 Член Ивелина  Стефанова  Манасиева ПП „ГЕРБ"
6 Член Неделчо Костадинов Неделчев КП „БСП - лява България"
7 Член Недялко Дамянов Недялков КП „ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДГ"
№ 301900011    
1  Председател Виолета Николова Йорданова КП „БСП - лява България"
2 Зам.председател Румен Христов Чавдаров ПП"ДПС"
3 Секретар Борислав  Цветанов  Борисов ПП" ГЕРБ"
4 Член Миглена Тодорова Георгиева   ПП" ГЕРБ"
5 Член Михаил Иванов Григоров ПП „ГЕРБ"
6 Член Милка Георгиева Велева КП „БСП - лява България"
7 Член Тодорка Борисова Симеонова КП „БСП - лява България"
8 Член Денислав Иванов Христов ПП „ДПС"
9 Член Павлина Тончева Янчева ПП „Реформаторски блок"
№ 301900012    
1 Председател Радка Андонова Георгиева ПП „ГЕРБ"
2 Зам. председател Стела Любенова Петкова КП „БСП - лява България"
3 Секретар Мерилин Гюрхан Фикри ПП"ДПС"
4 Член Джеварие Абил Мехмед ПП „ГЕРБ"
5 Член Пламен Георгиев Павлов ПП „ГЕРБ"
6 Член Величка Стоянова Йорданова КП „БСП - лява България"
7 Член Гергана Красимирова Кулчева ПП"Атака" 
№ 301900013    
1 Председател Енчо Кунев Енчев ПП"Атака" 
2 Зам председател Калинка Стоянова Иванова КП „БСП - лява България"
3 Секретар Мария  Василева  Иванова ПП „ГЕРБ"
4 Член Галя  Станоева  Димова ПП „ГЕРБ"
5 Член Андрей Димитров Андреев ПП „ГЕРБ"
6 Член Гюрга Стоилова Тасева КП „БСП - лява България"
7 Член Даниела Енева Станева ПП"Атака"
№ 301900014    
1 Председател Мария Атанасова Атанасова ПП „ГЕРБ"
2 Зам.председател Мерджан Емялов Мустафов ПП „ДПС"
3 Секретар  Катя Сотирова Димитрова КП „БСП - лява България"
4 Член Катя Ивелинова Митева ПП „ГЕРБ"
5 Член Фатме Ибрям Рушуд ПП „ГЕРБ"
6 Член Росица Иванова Радева КП „БСП - лява България"
7 Член Веско Боянов Христов КП „БСП - лява България"
№ 301900015    
1 Председател Мария Петрова Димитрова ПП „ГЕРБ"
2 Зам.председател Ибраим Селями Ибраим ПП „ДПС"
3 Секретар Надка Ганчева Атанасова КП „БСП - лява България"
4 Член Еленка  Митева Стойчева ПП „ГЕРБ"
5 Член Марияна  Иванова Димитрова ПП „ГЕРБ"
6 член Станислав Тодоров Станев КП „БСП - лява България"
7 Член Октай Али Салим ПП „ДПС"
№ 301900016    
1 Председател Вяра  Димитрова  Атанасова ПП „ГЕРБ"
2 Зам.председател Кемал Исмаилов Реджебов ПП „ДПС"
3 Секретар Неделчо Тодоров Недялков КП „БСП - лява България"
4 Член Мирчо Добрев Димов ПП „ГЕРБ"
5 Член Станка  Василева Банкова ПП „ГЕРБ"
6 Член Милонка Герчева Иванова КП „БСП - лява България"
7 Член Соня Маринова Иванова ПП „Атака" 
 № 301900017    
1 Председател  Марина Генова Желева КП „БСП - лява България"
2 Зам.председател Мариана Витанова Димитрова ПП"Атака"
3 Секретар Иванка   Николова  Колева ПП „ГЕРБ"
4 Член Донка  Георгиева  Христова ПП „ГЕРБ"
5 Член Галина  Петрова  Йорданова  ПП „ГЕРБ"
6 Член Гинка Маринова Димитрова КП „БСП - лява България"
7 Член Сезян Ремзи Съткъ ПП „ДПС"

 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Каолиново

 

  № 301800001    
1 Председател Ерол Ридванов Алиев Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Ивелина Минчева Бъчварова ГЕРБ
3 Секретар Неджмия Осман Али ДПС
4 Член Сание Хасан Ахмед ДПС
5 Член Шермин Фикретова Шерифова ГЕРБ
6 Член Гинка Антонова Стефанова  ГЕРБ
7 Член Надежда Ганчева Димитрова-Николова АТАКА
8 Член Марийка Великова Стоянова Коалиция БСП лява България
9 Член Айше Билял Ешреф Коалиция БСП лява България
  № 301800002    
1 Председател Осман Али Ахмед ДПС
2 Зам.председател Илхан Ибрям Али Коалиция БСП лява България
3 Секретар Петър Минчев Бъчваров ГЕРБ
4 Член Иван Кирилов Иванов ГЕРБ
5 Член Алиосман Хайредин Алиосман ГЕРБ
6 Член Димитър Георгиев Димитров АТАКА
7 Член Вероника Милкова Онбашиева Коалиция БСП лява България
8 Член Анифе Хюсеин Салим Коалиция БСП лява България
9 Член Мария Иванова Господинова Коалиция БСП лява България
  № 301800003    
1 Председател Юлиян Стилиянов Илиев ГЕРБ
2 Зам.председател Али Хабил Мустафа Коалиция БСП лява България
3 Секретар Хедие Сабри Муса ДПС
4 Член Шакир Шакир Осман ДПС
5 Член Антон Станков Калудов ГЕРБ
6 Член Севгин Сюлейман Яха ГЕРБ
7 Член Ридван Халил Джелил ГЕРБ
8 Член Нури Сюлейман Хасан Коалиция БСП лява България
9 Член Юсуф Исмаил Ахмед  Коалиция БСП лява България
  № 301800004    
1 Председател Димитринка Жекова Петрова ГЕРБ
2 Зам.председател Снежанка Василева Димитрова Коалиция БСП лява България
3 Секретар Севгин Фикрет Мехмед ДПС
4 Член Ахмед Шукри Мухарем ГЕРБ
5 Член Христо Ангелов Великов ГЕРБ
6 Член Хамиде Изет Мурад ГЕРБ
7 Член Сениха Юсуфова Мехмедова Коалиция БСП лява България
8 Член Вилдан Иляз Рамадан Коалиция БСП лява България
9 Член Анка Маринчева Давидкова Коалиция БСП лява България
  № 301800005    
1 Председател Снежка Стефанова Михайлова Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Георги Ненов Георгиев АТАКА
3 Секретар Сейхан Хюсниев Мустафов ГЕРБ
4 Член Айлин Ахмедова Алиева ДПС
5 Член Турхан Нежмиев Хюсеинов ГЕРБ
6 Член Орхан Мехмедов Ибрямов РБ
7 Член Жеко Радев Йорданов Коалиция БСП лява България
  № 301800006    
1 Председател Ахмед Салиев Мехмедалиев ДПС
2 Зам. председател Ахмед Ахмед Халил ГЕРБ
3 Секретар Вилдан Мехмедова Шабанова Коалиция БСП лява България
4 Член Нихат Юсуф Шабан ДПС
5 Член Мария Свиленова Манолова ГЕРБ
6 Член Жанета Йорданова Иванова ГЕРБ
7 Член Руди Симеонов Драганов ББЦ
8 Член Нури Алиосман Осман Коалиция БСП лява България
9 Член Мустафа Мустафа Сали Коалиция БСП лява България
  № 301800007    
1 Председател Светлана Димитрова Петкова Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Виждан Хюсменова Адемова ДПС
3 Секретар Айше Ахмед Назиф ГЕРБ
4 Член Несрин Хъкметова Фадлиева - Хасан ДПС
5 Член Ивелина Николаева Минкова ГЕРБ
6 Член Донка Ганчева Маринова ГЕРБ
7 Член Димитричка Стоянова Стоянова АТАКА
8 Член Керанка Вълкова Петрова Коалиция БСП лява България
9 Член Назмие Хасанова Мехмедова Коалиция БСП лява България
  № 301800008    
1 Председател Лорита Ангелова Крумова Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Ивалин Димитров Иванов АТАКА
3 Секретар Бахрие Халимова Ибрям ГЕРБ
4 Член Найле Рамаданова Абтулова ДПС
5 Член Марин Великов Маринов ГЕРБ
6 Член Сюлейман Хюсеинов Хюсеинов ГЕРБ
7 Член Петя Жекова Добрева ГЕРБ
8 Член Невянка Драгнева Стоянова Коалиция БСП лява България
9 Член Красимира Стефанова Вълчева Коалиция БСП лява България
  № 301800009    
1 Председател Сашко Страхилов Велев ГЕРБ
2 Зам.председател Небает Мехмедова Ахмедова ДПС
3 Секретар Живко Вълчев Донев Коалиция БСП лява България
4 Член Ремзия Юсуф Ахмед ГЕРБ
5 Член Петя Стоянова Иванова ГЕРБ
6 Член  Янка Томанова Ненова АТАКА
7 Член Светлана Маринова Хайдушка ББЦ
8 Член Иван Вълчев Стоянов Коалиция БСП лява България
9 Член Нела Николова Иванова Коалиция БСП лява България
  № 301800010    
1 Председател Юджел Сабриев Османов Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Мирослав Николаев Илиев ГЕРБ
3 Секретар Вейсал Руфиев Мехмедов ДПС
4 Член Бахри Сахмиев Шерифов ГЕРБ
5 Член Тодор Петков Тодоров ГЕРБ
6 Член Веселина Петкова Вълчева АТАКА
7 Член Джемил Васвиев Хасанов ББЦ
8 Член Димитринка Атанасова Петкова Коалиция БСП лява България
9 Член Есма Осман Мустафа Коалиция БСП лява България
  № 301800011    
1 Председател Севим Сюлейман Хюсню ДПС
2 Зам.председател Иван Михайлов Иванов ГЕРБ
3 Секретар Наджия Хасан Исмаил Коалиция БСП лява България
4 Член Мелиха Салим Ешреф ГЕРБ
5 Член Атанас Димитров Ковачев ГЕРБ
6 Член Васил Вълчев Вълчев АТАКА
7 Член Хабибе Осман Хамид РБ
8 Член Петко Георгиев Петков Коалиция БСП лява България
9 Член Фикрет Сабри Мустафа  Коалиция БСП лява България
  № 301800012    
1 Председател Турхан Хюсеин Мустафов ГЕРБ
2 Зам.председател Ненко Георгиев Ненов АТАКА
3 Секретар Анелия Веселинова Йорданова Коалиция БСП лява България
4 Член Айкут Йешу Орхан ДПС
5  Член Сонер Орханов Османов ГЕРБ
6 Член Сечкин Нуртенов Ехлиманов ГЕРБ
7 Член Аджер Реджебова Сабриева Коалиция БСП лява България
  № 301800013    
1 Председател Гюлвер Исмет Осман Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Станка Василева Стоянова АТАКА
3 Секретар Емил Йорданов Филипов ГЕРБ
4 Член Гюлер Мехмед Ибрям ДПС
5 Член Йолина Бориславова Петкова ГЕРБ
6 Член Милчо Иванов Иванов ГЕРБ
7 Член Адил Ахмед Динар РБ
8 Член Кабил Мехмедов Назифов Коалиция БСП лява България
9 Член Билгин Недретов Раимов Коалиция БСП лява България
  № 301800014    
1 Председател Нина Иванова Димитрова ГЕРБ
2 Зам.председател Светослав Георгиев Стояно Коалиция БСП лява България
3 Секретар Нежди Сали Мухидин ДПС
4 Член Станка Маринова Райкова ГЕРБ
5 Член Надибе Насуф Якуб ГЕРБ
6 Член Алиосман Салиев Алиосманов ГЕРБ
7 Член Айля Неджеб Мехмед ББЦ
8 Член Валентин Янкон Стоянов Коалиция БСП лява България
9 Член Петър Енчев Георгиев Коалиция БСП лява България
  № 301800015    
1 Председател Дарина Богославова Димитрова Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Десислава Косева Димова АТАКА
3 Секретар Драган Желев Филипов ГЕРБ
4 Член Господин Иванов Атанасов ДПС
5 Член Катя Симеонова Великова ГЕРБ
6 Член Хюлия Февзиева Алиева  ГЕРБ
7 Член Димитър Светлинов Петков Коалиция БСП лява България
  № 301800016    
1 Председател Иван Николаев Орманов ГЕРБ
2 Зам.председател Веселина Атанасова Атанасова АТАКА
3 Секретар Сузан Карани Мехмед  Коалиция БСП лява България
4 Член Халид Кязимов Юмеров ДПС
5 Член Исмет Юмер Мустафа ДПС
6 Член Пламен Светославов Пенев ГЕРБ
7 Член Геогри Христов Георгиев ГЕРБ
8 Член Ариф Бюнямин Халим ГЕРБ
9 Член Иван Русел Петров Коалиция БСП лява България
  № 301800017    
1 Председател  Еюб Еюбов Исмаилов Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Нели Димитрова Димитрова АТАКА
3 Секретар Начко Йорданов Начев ГЕРБ
4 Член Халил Джемил Фейзула ДПС
5 Член Хайати Аптилов Реджебов ДПС
6 Член Ерхан Реджеб Басри ГЕРБ
7 Член Валентин Пламенов Пенев ГЕРБ
8 Член Сезгин Хамди Ибрям Коалиция БСП лява България
9 Член Койчо Кралев Койчев Коалиция БСП лява България
  № 301800018    
1 Председател Руя Юсуф Рафи ГЕРБ
2 Зам.председател Вълчо Василев Вълчев АТАКА
3 Секретар Велка Вачкова Пенчева Коалиция БСП лява България
4 Член Вилдан Сабри Селим ДПС
5 Член Недрет Сеид Арун ГЕРБ
6 Член Станя Георгиева Димитрова ГЕРБ
7 Член Асие Али Шабанова ГЕРБ
8 Член Тодорка Димова Славова Коалиция БСП лява България
9 Член Марийка Колева Неделчева Коалиция БСП лява България
  № 301800019    
1 Председател Махмуд Адем Чолак ДПС
2 Зам.председател Десислава Петрова Божинова ГЕРБ
3 Секретар Хайредин Халим Рафи Коалиция БСП лява България
4 Член Билял Закир Руфи ГЕРБ
5 Член Стефка Георгиева Тошева ГЕРБ
6 Член Марин Тодоров Николов ГЕРБ
7 Член Руфи Сабри Расим Коалиция БСП лява България
8 Член Емине Ремзи Заид Коалиция БСП лява България
9 Член Закир Хюсмен Мустафа Коалиция БСП лява България
  № 301800020    
1 Председател Гюнайдън Али Хасан ГЕРБ
2 Зам.председател Парашкева Иванова Алексиева Коалиция БСП лява България
3 Секретар  Вайде Нуфел Мехмедали ДПС
4 Член Фатме Ибрям Хасан ГЕРБ
5 Член Мария Валентинова Митева ГЕРБ
6 Член Иванка Стоянова Донева АТАКА
7 Член Нели Иванова Славова РБ
8 Член Алпер Рушанов Рушанов Коалиция БСП лява България
9 Член Ради Цанев Радев Коалиция БСП лява България
  № 301800021    
1 Председател Бедрие Сабит Назиф ДПС
2 Зам.председател Величка Георгиева Нейчева Коалиция БСП лява България
3 Секретар Хайрие Ридванова Салим ГЕРБ
4 Член Айлин Айдънова Енбие ДПС
5 Член Хюсеин Мехмед Хюсеин ГЕРБ
6 Член Мариана Иванова Стефанова ГЕРБ
7 Член Ахмед Емин Васви  ГЕРБ
8 Член Янка Йорданова Стоянова АТАКА
9 Член Ердинч Ридван Хасан Коалиция БСП лява България
  № 301800022    
1 Председател Тонка Маринова Славова Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Ружди Хасан Юсмен ГЕРБ
3 Секретар Джемил Мехмед Сали ДПС
4 Член Селями Ниязи Али ГЕРБ
5 Член Йонко Миленов Димитров ГЕРБ
6 Член Гинка Тодорова Пейчева ГЕРБ
7 Член Тодорка Петрова Нейчева АТАКА
8 Член Зия Юсуф Рушан Коалиция БСП лява България
9 Член Севгин Фикретов Салиев Коалиция БСП лява България
  № 301800023    
1 Председател Пенчо Борисов Пенчев ГЕРБ
2 Зам.председател Улвия Бакир Руфад Коалиция БСП лява България
3 Секретар Мюжгян Кязим Хаккъ ДПС
4 Член Джемал Салим Хасан ГЕРБ
5 Член Бейзат Хабил Феим ГЕРБ
6 Член Бехрем Бедриев Аптулов  ГЕРБ
7 Член Зоя Александрова Панева Коалиция БСП лява България
8 Член Махмуд Назиф Коалиция БСП лява България
9 Член Заабит Хюсеин Сали Коалиция БСП лява България
  № 301800024    
1 Председател  Нурай Алиева Шукриева Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Милен Николов Добрев ГЕРБ
3 Секретар Евгения Филипова Емилова ДПС
4 Член Хюлия Ибрахимова Ибрямова ДПС
5 Член Фахрие Джеватова Нуфел ГЕРБ
6 Член Златко Димитров Георгиев АТАКА
7 Член Юксел Юсеин Камбур Коалиция БСП лява България

 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Върбица

 

№301000001    
1 председател  Неджибе Хюсеин Мехмед ПП"ДПС"
2 зам. председател Стефан Митков Стефанов ПП"ГЕРБ"
3 секретар Денко Неделчев Денев Коалиция БСП лява България
4 член Невзат Шабан Хасан ПП"ГЕРБ"
5 член Димитър Николов Христов ПП"ГЕРБ"
6 член Петьо Железов Василев Коалиция БСП лява България
7 член Атанас Андонов Атанасов ПП"Атака"
№301000002    
1 председател Йордан Славчев Йорданов ПП"ГЕРБ"
2 зам. председател Февзи Ниязиев Герджиков Коалиция БСП лява България
3 секретар Шемсие Алиева Шабанова  ПП"ДПС"
4 член Златка Христова Карабялова Коалиция БСП лява България
5 член Ибрахим Алиев Кимов ПП"ГЕРБ"
6 член Кристиян Красимиров Кузманов ПП"Атака"
7 член Васил Стоянов Капралов Коалиция БСП лява България
8 член Нурдживан Исуфова Мустафова ПП"ДПС"
9 член Исмет Рамисов Хюсеинов РБ
№301000003    
1 председател Нюлфер Джевдетова Шабанова  ПП"ДПС"
2 зам. председател Емине Ахмедова Ахмедова ПП"ГЕРБ"
3 секретар Живка Димитрова Несторова Коалиция БСП лява България
4 член Радка Костова Петрова Коалиция БСП лява България
5 член Бейсим Раимов Хюсменов ПП"ГЕРБ"
6 член Орхан Рамаданов Османов ПП"ДПС
7 член Фатме Алиева Кимова ПП"ГЕРБ"
8 член Донка Димитрова Иванова Коалиция БСП лява България
9 член Нели Атанасова Димитрова Коалиция БСП лява България
№301000004    
1 председател Живка Василева Гогова ПП"ГЕРБ"
2 зам. председател Ивелина Христова Андонова Коалиция БСП лява България
3 секретар Сашка Янкова Стойнова ПП"Атака"
4 член Галина Атанасова Димова ПП"ГЕРБ"
5 член Светийка Борисова Димова ПП"ГЕРБ"
6 член Гилман Мустафа Али ПП"ДПС"
7 член Ивка Петкова Петрова Коалиция БСП лява България
8 член Донка Радева Иванова Коалиция БСП лява България
9 член Радина Иванова Вълкова РБ
№301000005    
1 председател  Шенгюл Мустанова Беева ПП"ДПС"
2 зам. председател Николинка Станчева Матеева Коалиция БСП лява България
3 секретар Иван Андонов Гогов ПП"ГЕРБ"
4 член Кремена Дечкова Гроздева ПП"Атака"
5 член Цветелина Георгиева Косева ПП"ГЕРБ"
6 член Митко Стефанов Митев ПП"ГЕРБ"
7 член Валя Андонова Миткова Коалиция БСП лява България
8 член Димитрина Димитрова Петрова Коалиция БСП лява България
9 член Вергиния Борисова Христова ПП"ГЕРБ"
№301000006    
1 председател Пенка Станчева Петрова Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Атанаска Иванова Колева ПП"ГЕРБ"
3 секретар Гюрхан Юсуфов Мустафов ПП"ДПС"
4 член Димо Димитров Димов ПП"ГЕРБ"
5 член Николай Христов Николов ПП"ГЕРБ"
6 член Христо Асенов Христов ПП"Атака"
7 член Хасан Мустафов Мустафов ПП"ДПС"
8 член Донка Илиева Узунова Коалиция БСП лява България
9 член Красимира Симеонова Василева Коалиция БСП лява България
№301000007    
1 председател Димитра Василева Иванова ПП"ГЕРБ"
2 зам. председател Захари Димитров Димитров  Коалиция БСП лява България
3 секретар Калоян Стефанов Колев ПП"Атака"
4 член Димитричка Живкова Сотирова ПП"ГЕРБ"
5 член Гюлшен Исуфова Бечитова ПП"ДПС"
6 член Росица Русева Георгиева Коалиция БСП лява България
7 член Марийка Танева Петрова ПП"ГЕРБ"
№301000008    
1 председател Донка Йорданова Петрова Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Ивайло Стоянов Железов ПП"ГЕРБ"
3 секретар Мехмед Байрамалиев Исов ПП"ДПС"
4 член Георги Панайотов Велчев Коалиция БСП лява България
5 член Петър Георгиев Димов ПП"ГЕРБ"
6 член Мирослав Митков Христов ПП"ГЕРБ"
7 член Йорданка Петьова Кузманова ПП"Атака"
№301000009    
1 председател Сашо Радославов Стайков ПП"ГЕРБ"
2 зам. председател Милена Миланова Неделчева Коалиция БСП лява България
3 секретар Тодор Стефанов Колев ПП"Атака"
4 член Стефка Йорданова Георгиева ПП"ГЕРБ"
5 член Фатме Исмаил Мустафова ПП"ГЕРБ"
6 член Себиле Мехмедова Мустафова ПП"ДПС"
7 член Русанка Миланова Николова Коалиция БСП лява България
№301000010    
1 председател Милан Александров Илиев Коалиция БСП лява България
2 зам. председател Недьо Георгиев Панайотов ПП"Атака"
3 секретар Ренета Атанасова Николова ПП"ГЕРБ"
4 член Станчо Делчев Карабелов Коалиция БСП лява България
5 член Вилдан Хюсеинова Хасанова ПП"ДПС"
6 член Мустафа Исмаилов Мустафов ПП"ГЕРБ"
7 член Добрин Йорданов Кънев ПП"ГЕРБ"
№301000011    
1 председател Шевки Ахмедов Хюсмянов Коалиция БСП лява България
2 зам. председател Стефка Петрова Янкова ПП"ГЕРБ"
3 секретар Йордан Славев Костадинов ПП"Атака
4 член Михаил Методиев Михайлов ПП"ГЕРБ
5 член Мукадес Мустафова Халилова ПП"ГЕРБ
6 член Азел Хасанова Черкезова- Кабил ПП"ДПС"
7 член Юмюгюлсюм Елман Хасан Коалиция БСП лява България
№301000012    
1 председател Родина Славова Тодорова ПП"ГЕРБ"
2 Зам. председател Гергана Стоянова Кузманова  ПП"Атака"
3 секретар Златка Атанасова Кулаксъзова  Коалиция БСП лява България
4 член Вайде Билялова Лешкова ПП"ДПС"
5 член Сребра Лефтерова Дагонова ПП"ГЕРБ"
6 член Мустафа Халилов Дерменджиев Коалиция БСП лява България
7 член Ибрахим Салиев Дурлев ПП"ГЕРБ"
№301000013    
1 председател Даниела Георгиева Чалъкова ПП"ГЕРБ"
2 зам. председател Силвана Тодорова Петрова Коалиция БСП лява България
3 секретар Нели Христова Кантева ПП"Атака"
4 член Пенка Трифонова Василева ПП"ГЕРБ"
5 член Халиме Исмаилова Ахмедова ПП"ГЕРБ"
6 член Сунай Рамаданов Мустафов ПП"ДПС"
7 член Мирослава Димитрова Димитрова Коалиция БСП лява България
8 член Денка Димитрова Ангелова Коалиция БСП лява България
9 член Ванко Радев Бояджиев ПП"ГЕРБ"
№301000014    
1 председател Рейхане Ахмед Пехливан ПП"ДПС"
2 зам. председател Мехмед Хюсеинов Караосман Коалиция БСП лява България
3 секретар Добромир Христов Христов ПП"ГЕРБ"
4 член Ганчо Христов Колев ПП"ГЕРБ"
5 член Нели Павлова Борисова ПП"ГЕРБ"
6 член Руси Георгиев Русев Коалиция БСП лява България
7 член Борислав Петров Луков Коалиция БСП лява България
8 член Боянка Тодорова Димитрова Коалиция БСП лява България
9 член Рамадан Шевкиев Чаушев РБ от квотата
№301000015    
1 председател Муса Расимов Далов ПП"ГЕРБ"
2 зам. председател Черньо Димов Чернев Коалиция БСП лява България
3 секретар Хава Идризова Хасанова ПП"ДПС"
4 член Фатме Реджебова Вехова ПП"ГЕРБ"
5 член Еленка Стойчева Велева Коалиция БСП лява България
6 член Радка Иванова Капралова Коалиция БСП лява България
7 член Хатидже Реджебова Дурльова ПП"ГЕРБ"
№301000016    
1 председател Сезгин Мустафов Беширов ПП"ДПС"
2 зам.председател Гюлфие Шабанова Адем Коалиция БСП лява България
3 секретар Иса Мехмедеминов Мусов ПП"ГЕРБ" 
4 член Добромир Ангелов Георгиев ПП"ГЕРБ"
5 член Петър Йовчев Петров ПП"ГЕРБ"
6 член Йорданка Петрова Пейчева ПП"Атака"
7 член Стела Христова Драгнева Коалиция БСП лява България
8 член Айше Рафетова Шабанова Коалиция БСП лява България
9 член Бахри Мехмедали Исмаил ПП"ДПС" от квота ББЦ
№301000017    
1 председател Светослав Петров Славов Коалиция БСП лява България
2 Зам. председател Шабан Шабан Мустафа ПП"ГЕРБ"
3 секретар Джейлян Мустафова Хюсеинова ПП"ДПС"
4 член Рафет Сюлейманов Хюсеинов ПП"ГЕРБ"
5 член Местан Якубов Местанов ПП"ГЕРБ"
6 член Теодор Александров Кръстев Коалиция БСП лява България
7 член Фатме Мехмедова Хюсеинова ПП"ДПС" от квотаББЦ
№301000018    
1 председател Мустафа Халилов Еминов ПП"ГЕРБ"
2 Зам председател Цветанка Тодорова Няголова Коалиция БСП лява България
3 секретар Хюсеин Хюсеинов Курдов ПП"ДПС"
4 член Иса Зия Ахмед ПП"ГЕРБ"
5 член Ашим Исмаилов Ахмедов ПП"ДПС"
6 член Илия Щерев Илиев ПП"ГЕРБ"
7 член Руска Бяндова Лукова Коалиция БСП лява България
8 член Теодор Христов Скобелев Коалиция БСП лява България
9 член Шерифе Мирямова Шабанова РБ
№301000019    
1 председател Мустафа Шабан Исмаил ПП"ДПС"
2 зам. председател Анка Христова Господинова Коалиция БСП лява България
3 секретар Донка Йорданова Петрова ПП"ГЕРБ"
4 член Георги Добрев Георгиев ПП"ГЕРБ"
5 член Февзи Ереджебов Ахмедов ПП"ГЕРБ"
6 член Тодорка Василева Мицова Коалиция БСП лява България
7 член Димка Славкова Бонева Коалиция БСП лява България
8 член Тодорка Йорданова Драгнева Коалиция БСП лява България
9 член Назиф Хюсеинов Байрамалиев ПП"ГЕРБ"
№301000020    
1 председател Емине Нутфиева Ахмед ПП"ДПС"
2 зам. председател Христина Донкова Стоичкова  Коалиция БСП лява България
3 секретар Гюнал Рефайтин Сефер  ПП"ГЕРБ"
4 член Мима Иванова Савова ПП"ГЕРБ"
5 член Еркин Ферад Ахмед ПП"ДПС"
6 член Златка Георгиева Зидарова Коалиция БСП лява България
7 член Хасан Мустафов Мехмедов РБ

 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Венец

 

№300700001    
1 Председател Хидает Бейтулов Ахмедов Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Пламен Петров Минков АТАКА
3 Секретар Марина Михайлова Митева ГЕРБ
4 Член Милен Стоянов Димитров ГЕРБ
5 Член Мирослав Радев цанев ГЕРБ
6 Член Николай Маринов Жоров ГЕРБ
7 Член Февзат Бахри Хълми Коалиция БСП лява България
8 Член Гюрсел Бахри Осман Коалиция БСП лява България
9 Член Рафи Мехмед Фазлъ ДПС
№300700002    
1 Председател Али Сали Али Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Светла Илиева Донева ГЕРБ
3 Секретар Петър Бойков Йорданов АТАКА
4 Член Валентин Светославов Иванов ГЕРБ
5 Член Шерафедин Исмаилов Ибрямов ГЕРБ
6 Член Ридван Мехмед Ибрахим ГЕРБ
7 Член Хасан Ахмед Халид Коалиция БСП лява България
8 Член Кадир Хюсни Ахмед Коалиция БСП лява България
9 Член Ахмед Мехмедов Ахмедов ДПС
№300700003    
1 Председател Невин Наджи Мустафа Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Делян Владимиров Христов АТАКА
3 Секретар Кадир Рамадан Мурад ГЕРБ
4 Член Казим Раим Базер ГЕРБ
5 Член Айредин Хасанов Османов ГЕРБ
6 Член Айтен Зейнолова Мехмед Коалиция БСП лява България
7 Член Хайредин Мехмед Хюсеин ДПС
№300700004    
1 Председател Самет Бекиров Салейдинов ГЕРБ
2 Зам.председател Несрин Неджмиева Юнуз Коалиция БСП лява България
3 Секретар Селятин Себайдин Мехмед ДПС
4 Член Ферхан Фаик Ахмед ГЕРБ
5 Член Незир Хюсеин Сали ГЕРБ
6 Член Неджмидин Салиев Ахмедов ГЕРБ
7 Член Селда Мехмед Мехмедова Коалиция БСП лява България
8 Член Илмия Апазова Османова Коалиция БСП лява България
9 Член Крум Драгиев Крумов АТАКА
№300700005    
1 Председател Юлми Хасан Хюсеин ДПС
2 Зам.председател Ширхан Юсуфов Илязов Коалиция БСП лява България
3 Секретар Мрин Костов Тодоров ГЕРБ
4 Член Пламен Занков Динчев ГЕРБ
5 Член Николай Ивалинов Каменов ГЕРБ
6 Член Тургай Нихат Съдкъ Коалиция БСП лява България
7 Член Шабан Ибрямов Салиев Коалиция БСП лява България
8 Член Стоян Николов Стоянов АТАКА
9 Член Ертан Хюсеин Мустафа БЦ-ра
№300700006    
1 Председател Красимира Петрова Бойкова АТАКА
2 Зам.председател Бейтула Исмаил Шериф ГЕРБ
3 Секретар Назъм Расим Талиб Коалиция БСП лява България
4 Член Иванка Янкова Трифонова ГЕРБ
5 Член Ваня Радева Гочева ГЕРБ
6 Член Ахмед Неждет Хълми ДПС
7 Член Бехтия Юсуф Мехмед БЦ-ра
№300700007    
1 Председател Ибрахим Реджебов Ибрямов ДПС
2 Зам.председател Веселина Стоянова Паносян ГЕРБ
3 Секретар Гюнай Реджебов Мехмедов Коалиция БСП лява България
4 Член Людмил Димитров Лалов ГЕРБ
5 Член Петя Добрева Петрова ГЕРБ
6 Член Решад Ибраим Реджеб Коалиция БСП лява България
7 Член Айхан Басри Азис Коалиция БСП лява България
№300700008    
1 Председател Недживан Хюдаим Сали ГЕРБ
2 Зам.председател Ерол Идриз Мехмед Коалиция БСП лява България
3 Секретар Невин Фаит Ефраим ДПС
4 Член Лятив Лютви Реджеб ГЕРБ
5 Член Реджеб Исмаилов Реджебов ГЕРБ
6 Член Ружди Хакиев Касимов ГЕРБ
7 Член Джелил Али Вели Коалиция БСП лява България
8 Член Рукие Салиева Маринова Коалиция БСП лява България
9 Член Стилиян Желев Ламбев АТАКА
№300700009    
1 Председател Халим Ахмед Халим ДПС
2 Зам.председател Сунай Али Исуф Коалиция БСП лява България
3 Секретар Ербил Мехмедов Кадиров ГЕРБ
4 Член Ерол Канан Ахмед ГЕРБ
5 Член Хасан Хюсеин Хабил ГЕРБ
6 Член Исмаил Хюсеин Адил Коалиция БСП лява България
7 Член Джахит Нури Мехмед Коалиция БСП лява България
  Член Васви Хасан Хюсеин Коалиция БСП лява България
  Член Васил Светославов Василев АТАКА
№300700010    
1 Председател Емил Борисов Иванов ГЕРБ
2 Зам.председател Николай Станиславов Атанасов Коалиция БСП лява България
3 Секретар Тюркян Хилмиева Муса ДПС
4 Член Светлана Иванова Вичева ГЕРБ
5 Член Анка Кънева Георгиева ГЕРБ
6 Член Злати Димитров Митев Коалиция БСП лява България
7 Член Николай Ивайлов Михайлов Коалиция БСП лява България
8 Член Сашка Николова Рачева АТАКА
9 Член Емине Фикретова Ахмедова РБ
№300700011    
1 Председател Нагихан Хамид Ибрям Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Фикрие Алиева Хюсеинова ГЕРБ
3 Секретар Еленка Денева Иванова АТАКА
4 Член Шенай Ахмед Ахмед ГЕРБ
5 Член Неврие Хасанова Ибрямова ГЕРБ
6 Член Сами Ахмедова Яхов Коалиция БСП лява България
7 Член Хюсеин Шефкет Рамадан ДПС
№300700012    
1 Председател Пепа Иванова Медарова АТАКА
2 Зам.председател Селиме Мехмед Хюсеин ГЕРБ
3 Секретар Къймет Кязим Ахмед Коалиция БСП лява България
4 Член Нехат Халидов Бакиев ГЕРБ
5 Член Радослав Илиев Йорданов ГЕРБ
6 Член Ревасие Исмет Мехмед Коалиция БСП лява България
7 Член Юлмие Акифова Хюлми Коалиция БСП лява България
8 Член Севим Ерканова Ахпазова ДПС
9 Член Ерджан Мехмед Мехмед ДПС
№300700013    
1 Председател Хюсеин Ибрахим Хасан Коалиция БСП лява България
2 Зам.председател Зекие Джемал Сабит ДПС
3 Секретар Райна Живкова Петрова ГЕРБ
4 Член Борислав Венков Борисов ГЕРБ
5 Член Данаил Петров Йорданов ГЕРБ
6 Член Гюрджан Ахмед Хаджи Коалиция БСП лява България
7 Член Фатме Сали Мустафа Коалиция БСП лява България
8 Член Ширин Касим Якуб ДПС
9 Член Леман Мехмед Ахмед РБ
№300700014    
1 Председател Полина Маринова Янакиева ГЕРБ
2 Зам.председател Анифе Кязимова Ахмед Коалиция БСП лява България
3 Секретар Фериде Реджеб Мухарем ДПС
4 Член Дияна Иванова Борисова ГЕРБ
5 Член Петя Иванова Петрова ГЕРБ
6 Член Айдън Реджеб Ибрям Коалиция БСП лява България
7 Член Мехмед Салиев Мехмедов Коалиция БСП лява България
8 Член Мевджихан Ахмед Салиев Коалиция БСП лява България
9 Член Селиме Беязътова Хърфанова ДПС
№300700015    
1 Председател Даниела Георгиева Маринова ГЕРБ
2 Зам.председател Светлана Станиславова Христова АТАКА
3 Секретар Мехмед Касим Мустафа Коалиция БСП лява България
4 Член Славчо Иванов Генов ГЕРБ
5 Член Минас Ованес Кеворков ГЕРБ
6 Член Бахрие Ахмед Фейзи Коалиция БСП лява България
7 Член Сехер Мемду Ахмед Коалиция БСП лява България
8 Член Рефика Идриз Юзеир ДПС
9 Член Айтен Бейти Салиева ДПС
№300700016    
1 Председател Джемиле Махмудова Халилова ДПС
2 Зам.председател Айше Ибрахим Юсеинова Коалиция БСП лява България
3 Секретар Мустафа Юмер Ахмед ГЕРБ
4 Член Фикри Хабил Бейтула ГЕРБ
5 Член Севие Салиева Салимова ДПС
6 Член Мехмед Махмуд Пандар Коалиция БСП лява България
7 Член Маргарита Георгиева Недялкова АТАКА

 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Велики Преслав

 

№ 302300001        
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Славка Иванова Янкова-Савова ГЕРБ
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Мария Христова Бонева Коалиция БСП лява България
3 СЕКРЕТАР Рамис Сюлейман Хюсеин ДПС
4 ЧЛЕН Димитричка Стоянова Илиева ГЕРБ
5 ЧЛЕН Недка Иванова Салабашева ГЕРБ
6 ЧЛЕН Янка Николова Петрова Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Мария Миленова Цонева АТАКА
8 ЧЛЕН Сунай Алиев Мустафов ДПС
9 ЧЛЕН Добринка Димитрова Велинова Коалиция БСП лява България
№ 302300002    
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Афизе Мустафа Шабан ДПС
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Гинка Русева Георгиева ГЕРБ
3 СЕКРЕТАР Катя Върбанова Димова Коалиция БСП лява България
4 ЧЛЕН Милко Петров Борисов ГЕРБ
5 ЧЛЕН Димитрина Стефанова Иванова ГЕРБ
6 ЧЛЕН Димитринка Станева Марчева Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Фатме Мехмедова Майрямова ДПС
8 ЧЛЕН Дарина Николова Маринова РБ
9 ЧЛЕН Радина Диянова Делева Коалиция БСП лява България
№ 302300003    
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Милена Георгиева Димитрова Коалиция БСП лява България
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Стоянка Йорданова Стоева АТАКА
3 СЕКРЕТАР Илияна Иванова Здравева ГЕРБ
4 ЧЛЕН Янита Станиславова Спасева ГЕРБ
5 ЧЛЕН Пламена Дамянова Петрова ГЕРБ
6 ЧЛЕН Здравка Стефанова Георгиева Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Мехмед Османов Хюсеинов ДПС
8 ЧЛЕН Стефанка Иванова Атанасова РБ
9 ЧЛЕН Анелия Иванова Атанасова Коалиция БСП лява България
№ 302300004     
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Ваня Цветкова Майсторска ГЕРБ
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Румяна Иванова Вичева Коалиция БСП лява България
3 СЕКРЕТАР Ахмед Ибрям Али ДПС
4 ЧЛЕН Кирил Петров Кинев ГЕРБ
5 ЧЛЕН Елена Асенова Владимирова-Даруиш ГЕРБ
6 ЧЛЕН Иван Маринов Иванов Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Гергана Пламенова Савова ГЕРБ
8 ЧЛЕН Жени Христова Петрова ББЦ
9 ЧЛЕН Румяна Иванова Николова Коалиция БСП лява България
№ 302300005    
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Орхан Османов Рашидов ДПС
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Огняна Иванова Савова ГЕРБ
3 СЕКРЕТАР Галина Илиева Маринова Коалиция БСП лява България
4 ЧЛЕН Стоян Игнатов Георгиев ГЕРБ
5 ЧЛЕН Емил Колев Ралев ГЕРБ
6 ЧЛЕН Росица Димитрова Григорова Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Дорка Василева Димитрова АТАКА
8 ЧЛЕН Незие Ахмедова Мантарджиева ДПС
9 ЧЛЕН Краса Иванова Гроздева Коалиция БСП лява България
№ 302300006     
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Христина Пенчева Борисова Коалиция БСП лява България
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Милена Христова Маринова ДПС
3 СЕКРЕТАР Еленка Стоянова Стефанова ГЕРБ
4 ЧЛЕН Станислав Георгиев Пенев ГЕРБ
5 ЧЛЕН Светлана Димитрова Денева ГЕРБ
6 ЧЛЕН Кръстинка Христова Вълева Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Надя Пенчева Йорданова АТАКА
8 ЧЛЕН Милена Асенова Миленова ДПС
9 ЧЛЕН Огнян Ангелов Коюмджиев Коалиция БСП лява България
№ 302300007     
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Деница Светославова Георгиева ГЕРБ
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Славена Христова Генчева Коалиция БСП лява България
3 СЕКРЕТАР Младен Георгиев Владимиров АТАКА
4 ЧЛЕН Лиляна Колева Георгиева ГЕРБ
5 ЧЛЕН Божан Димитров Димитров ГЕРБ
6 ЧЛЕН Златка Илиева Кънева Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Сулфетин Ниязи Адем ДПС
8 ЧЛЕН Зоя Христова Серафимова ББЦ
9 ЧЛЕН Елица Йорданова Паунова Коалиция БСП лява България
  № 302300008    
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Христина Димова Неделчева АТАКА
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Марияна Георгиева Калева ГЕРБ
3 СЕКРЕТАР Петранка Василева Димитрова Коалиция БСП лява България
4 ЧЛЕН Красимира Георгиева Борисова ГЕРБ
5 ЧЛЕН Галина Светославова Георгиева ГЕРБ
6 ЧЛЕН Боряна Димова Делева Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Ергюн Ремзиев Рамаданов ДПС
8 ЧЛЕН Анифе Джевдетова Мустафова ДПС
9 ЧЛЕН Григорий Александров Горчев Коалиция БСП лява България
№ 302300009    
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Николинка Стоянова Илиева Коалиция БСП лява България
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Муса Юсеинов Чолаков ДПС
3 СЕКРЕТАР Радка Павлова Борисова ГЕРБ
4 ЧЛЕН Ибраим Салиев Балаев ГЕРБ
5 ЧЛЕН Даниела Пенева Цонева ГЕРБ
6 ЧЛЕН Емине Исмаилова Мехмедова Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Иван Драганов Иванов АТАКА
8 ЧЛЕН Расим Ниязиев Алиев ГЕРБ
9 ЧЛЕН Стела Добрева Пенчева Коалиция БСП лява България
№ 302300010     
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Стоянка Йорданова Стефанова ГЕРБ
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Жечка Павлова Стефанова Коалиция БСП лява България
3 СЕКРЕТАР Нурджан Вели Ахмедова ДПС
4 ЧЛЕН Анелия Евгениева Асенова ГЕРБ
5 ЧЛЕН Йордан Георгиев Георгиев ГЕРБ
6 ЧЛЕН Валентина Веселинова Вълчева Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Катя Николова Йорданова АТАКА
8 ЧЛЕН Марияна Йорданова Вълкова ГЕРБ
9 ЧЛЕН Полина Красенова Петрова Коалиция БСП лява България
 № 302300011     
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Борянка Златкова Петрова АТАКА
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Диана Димова Жекова ГЕРБ
3 СЕКРЕТАР Мария Йорданова Жекова Коалиция БСП лява България
4 ЧЛЕН Веселина Тодорова Пенева ГЕРБ
5 ЧЛЕН Жечка Петрова Димитрова ГЕРБ
6 ЧЛЕН Виолета Йоргова Иванова Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Светла Митева Денева ГЕРБ
8 ЧЛЕН Начка Добрева Павлова РБ
9 ЧЛЕН Ганушка Бонева Георгиева Коалиция БСП лява България
№ 302300012    
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Николов Гроздев Коалиция БСП лява България
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Айдън Шакиров Абилов ДПС
3 СЕКРЕТАР Пламена Иванова Велева ГЕРБ
4 ЧЛЕН Мариана Здравкова Стоянова ГЕРБ
5 ЧЛЕН Росица Делчева Павлова ГЕРБ
6 ЧЛЕН Марин Коев Димитров Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Марин Гроздев Маринов АТАКА
8 ЧЛЕН Сидика Хюсеинова Сакинова ДПС
9 ЧЛЕН Галина Петрова Стефанова Коалиция БСП лява България
№ 302300013     
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Керанка Радева Кърова ГЕРБ
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД Геновева Кирилова Христова Коалиция БСП лява България
3 СЕКРЕТАР Камен Павлов Христов АТАКА
4 ЧЛЕН Светла Калчева Пенева ГЕРБ
5 ЧЛЕН Йордан Илиев Стоянов ГЕРБ
6 ЧЛЕН Румяна Янакиева Велкова Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Али Мехмедов Мехмедов ДПС
 № 302300014    
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Кенан Мустанов Ибрямов ДПС
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД Димитричка Димитрова Димитрова ГЕРБ
3 СЕКРЕТАР Ирина Иванова Бойчева Коалиция БСП лява България
4 ЧЛЕН Марийка Калчева Пенева ГЕРБ
5 ЧЛЕН Васвия Мустанова  Махмудова ГЕРБ
6 ЧЛЕН Илияна Станиславова Илиева Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Герчо Пеев Жеков АТАКА
8 ЧЛЕН Зорка Костова Илиева ББЦ
9 ЧЛЕН Йорданка Стефанова Вичева Коалиция БСП лява България
 № 302300015    
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Маргарита Христова Генова Коалиция БСП лява България
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Джемиле Мехмедова Кехайова ДПС
3 СЕКРЕТАР Вяра Методиева Георгиева ГЕРБ
4 ЧЛЕН Милена Атанасова Иванова ГЕРБ
5 ЧЛЕН Дияна Милкова Бойчева ГЕРБ
6 ЧЛЕН Красен Стоев Анастасов Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Тодорка Светославова Иванова Коалиция БСП лява България
8 ЧЛЕН Правдина Иванова Карапачова РБ
9 ЧЛЕН Геновева Марчева Методиева Коалиция БСП лява България
№ 302300016     
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Иванка Минева Върбева ГЕРБ
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Мехмед Осман Тупа Коалиция БСП лява България
3 СЕКРЕТАР Мелиха Мехмед Мустафа ДПС
4 ЧЛЕН Димана Илиева Янкова ГЕРБ
5 ЧЛЕН Красимира Бонева Димитрова -Гинева ГЕРБ
6 ЧЛЕН Ахмед Мехмед Ахмед Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Хасан Рамадан Хасан ДПС
№ 302300017     
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Величка Рачева Маринова АТАКА
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Борис Гинев Борисов ГЕРБ
3 СЕКРЕТАР Димитринка Вичева Димова Коалиция БСП лява България
4 ЧЛЕН Димка Станчева Ангелова ГЕРБ
5 ЧЛЕН Силвия Борисова Петрова ГЕРБ
6 ЧЛЕН Стойка Желева Гайдаржиева Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Енвер Самиев Касимов ДПС
№ 302300018     
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Васил Стефанов Колев Коалиция БСП лява България
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Анжела Петрова Йорданова АТАКА
3 СЕКРЕТАР Милко Йорданов Димитров ГЕРБ
4 ЧЛЕН Петър Димитров Свещаров ГЕРБ
5 ЧЛЕН Огнян Митев Ганчев ГЕРБ
6 ЧЛЕН Мартина Динкова Марчева Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Ангел Иванов Великов Коалиция БСП лява България
№ 302300019     
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Бонка Милкова Петрова ГЕРБ
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Асия Бекирова Дишлиева Коалиция БСП лява България
3 СЕКРЕТАР Салим Мехмед Салим ДПС
4 ЧЛЕН Верка Омуртагова Бекташева ГЕРБ
5 ЧЛЕН Милко Пенчев Михайлов ГЕРБ
6 ЧЛЕН Емине Исуфова Халачева Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Карамфил Карамфилов Борисов Коалиция БСП лява България
 № 302300020    
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Мергюл Али Руфи- Салиева ДПС
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Павлина Колева Петрова ГЕРБ
3 СЕКРЕТАР Себат Ахмедова Алиосманова Коалиция БСП лява България
4 ЧЛЕН Валентина Иванова Николова ГЕРБ
5 ЧЛЕН Виолетка Методиева Илиева ГЕРБ
6 ЧЛЕН Ангел Руменов Ангелов Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Илия Любомиров Стоянов ГЕРБ
8 ЧЛЕН Светла Неделчева Стоянова ББЦ
9 ЧЛЕН Гинка Стефанова Илиева Коалиция БСП лява България
№ 302300021    
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Стефка Енчева Димитрова Коалиция БСП лява България
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Иван Кулев Минев АТАКА
3 СЕКРЕТАР Десислава Иванова Величкова ГЕРБ
4 ЧЛЕН Веселина Данчева Маринова ГЕРБ
5 ЧЛЕН Иван Владков Белчев ГЕРБ
6 ЧЛЕН Неда Йорданова Йорданова Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Валентина Дянкова Кюркчиева ДПС
№ 302300022    
1 ПРЕДСЕДАТЕЛ Виолета Добрева Иванова ГЕРБ
2 ЗАМ.ПРЕДСЕД. Златка Калчева Кюркчиева ДПС
3 СЕКРЕТАР Мержана Йорданова Недялкова Коалиция БСП лява България
4 ЧЛЕН Силва Христова Ангелова ГЕРБ
5 ЧЛЕН Таня Добрева Стоянова ГЕРБ
6 ЧЛЕН Йорданка Димитрова Иванова Коалиция БСП лява България
7 ЧЛЕН Георги Младенов Владимиров АТАКА

 
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районната избирателна комисия гр. Шумен на осн. Чл. 234, ал.1 от ИК оповестява мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден по общини както следва:

 

1. Община Никола Козлево

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

 

СИК № 302100002 с. Вълнари;

СИК № 302100003 с. Вълнари;

СИК № 302100007 с. Никола Козлево;

СИК № 302100011 с. Хърсово;

СИК № 302100004 с. Каравелово;

СИК № 302100001 с. Векилски;

СИК № 302100005 с. Красен дол;

СИК № 302100006 с. Крива река;

СИК № 302100008 с. Пет могили;

СИК № 302100010 с. Ружица;

СИК № 302100012 с. Цани Гинчево;

СИК № 302100013 с. Църквица;

 

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053 282002 - Кметство с. Никола Козлево;

Дата и часове, в които се приемат заявките - от 9,00ч. на 29.09.2014г. до 16,00ч. на 03.10.2014г.

 

2.  Община ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302300010 гр. Велики Преслав, „Клуб на пенсионера", ул. „Борис Спиров" № 51;

СИК № № 302300008 гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров" № 76;

Поради липса на специализиран транспорт, общината не може да приема заявки за помощ за придвижване.

 

3. Община СМЯДОВО

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302500001 гр. Смядово, „Клуб на инвалида", ул. „Н. Й. Вапцаров" № 8;

СИК № № 302500003 гр. Смядово, Ритуална зала

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053 512 892; гр. Смядово, пл. „Княз Борис Първи" № 2

 

4. Община ХИТРИНО

 

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053 412 130; гр. Хитрино , ул. „Възраждане" № 45

Дата и часове, в които се приемат заявките -  от 29.09.2014г. до 03.10.2014г.  - от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.;

 

5. Община ВЕНЕЦ

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

Всички избирателни секции. Пред съответните секции ще бъдат поставени обозначителни табели и знаци.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053432190; 053432191; общинска администрация Венец;

Дата и часове, в които се приемат заявките -  05.10.2014г. от 06,00ч. до 18,15ч.

 

6. Община НОВИ ПАЗАР

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302200006 - кв. Стара планина, Клуб на пенсионера № 4, гр. Нови пазар;

СИК № 302200011 - кв. Възраждане, ЦДГ № 1 втори вход от към ул. „Ст. Караджа" № 40 гр. Нови Пазар;

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 0537/95166  Oбщина Нови Пазар;

Дата и часове, в които се приемат заявките -  след 30.09.2014г. от 8,00ч. до 17,00ч.

 

7. Община ВЪРБИЦА

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 301000004 ГР. Върбица, ул. „Вит" № 5, Младежки дом

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053912094 отдел ГРАО на Общ. Върбица

Дата и часове, в които се приемат заявките -  от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00г. всеки работен ден, включително и в изборния ден.

 

8. Община КАСПИЧАН

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

Секция № 301900002 - гр. Каспичан, СОУ „П. Волов", ул. Мадарски конник" № 99;

Секция № 301900006 - гр. Каспичан, ОУ „Христо Ботев", ул. „Цар Симеон" № 8;

Секция № 301900010 - гр. Плиска, Клуб на пенсионера, ул. „Ал. Стамболийски" № 12;

Секция № 301900015 - с. Марково, ЦДГ „Ален мак" , ул. „Станко Георгиев" № 3

Гореописаните избирателни секции са леснодостъпни.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053274740; мобилни: 0886353568; 0886343400;

от 8,00ч. до 16,00ч. общ. Каспичан, ул. „Мадарски конник" № 91;

 

9.  Община КАОЛИНОВО

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК 301800007 гр. Каолиново;

СИК 301800010 с. Климент;

СИК 301800022 с. Тодор Икономово;

В трите секции са осигурени рамки за инвалиди.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053612210; гр. Каолиново, ул. „Хр. Ботев" № 1

До изборния ден заявките ще се приемат всеки работен ден от 9,00ч. до 17,00ч.

 

10. Община ШУМЕН

 

В изпълнение на разпоредбите на т. 14 от Решение № 273-ЕП от 03.05.2014г. на ЦИК, са предоставени на Вашето внимание списък с номерата и адресите на избирателните секции, които са в сгради с повече от един етаж и има секции и на горните етажи, както и номерата на секциите, намиращи се на първите етажи в същите сгради:

 

1. СОУ "Тр. Симеонов", ул. "Ген. Драгомиров" №44 Б

 • Секция № 4 ет. 2, стая 22;
 • Секция № 7, ет. 2, стая 24;
 • Секция № 8, ет. 2, стая 25;
 • Секция № 11, ет. 2, стая 26;

Секции по чл. 10, ал. 1 от ИК са Секции №  3, ет. 1, стая за отдих;

 

2. ЦДГ № 34 - филиал, ул. "Северна" 16, вх. 1

 • Секция № 17, ет. 2, ап. 6;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 15, вх. 1, ет. 1, ап. 3;

 

3.ЦДГ № 32, ул. „Странджа" № 8

 • Секция 20, ет. 2, зала 3;

Секция по 10, ал. 1 от ИК е Секция № 19, ет. 1, зала 2;

 

4. СОУ "Васил Левски", ул. „Деде-агач" № 24

 • Секция 26, ет. 2, стая 35;
 • Секция 27, ет. 2, стая 36;
 • Секция 28, ет. 2, стая 37;
 • Секция 29, ет. 2, стая 39;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 25, ет. 1, стая 18;

 

5. ЦДГ № 34, ул. „Софийско шосе" № 2

 • Секция 53, ет. 2, зала 3;
 • Секция 63, ет. 2, зала 4;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 52, ет. 1, зала 2;

 

6. ЦДГ № 27, ул. „Д-р Петър Берон" № 50

 • Секция 62, ет. 2, зала 3;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 51, ет. 1, зала 2;

 

7. Детска ясла № 6, ул. „Марица" № 12

 • Секция 74, ет. 2, фоайе;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 73, ет. 1, фоайе;

 

8. Помощно училище, ул. "М. Борисов" № 16

 • Секция 85, ет. 2 учителска стая;
 • Секция 86, ет. 2, стая на ІIІ "а" клас;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 84, ет. 1, актова зала;

 

9. Младежки дом, ул. "Съединение" № 105

 • Секция 68, ет. 2, лекционна зала;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 59, ет. 1, фоайе;

 

Гласуването в тези секции ще се извършва съгласно процедурата, определена в Решение № 273-НС от 03.05.2014г. на ЦИК.

Секции, разполагащи с подходи за инвалидни колички (секции №21, 65 и 66) и имат достъпни места за паркиране на автомобили:

 

1.Секция № 3, СОУ "Тр. Симеонов", ул. "Ген. Драгомиров" №44 Б, ет. 1, стая 1;

2.Секция № 21, ул. "Тракия" №8, Център за инвалиди;

3.Секция № 33, кв. „Дивдядово", бул. "В. Преслав" № 134, Клуб на пенсионера;

4.Секция № 39, ул. "Съединение" № 138А, Клуб на пенсионера №7;

5.Секция № 65, ул. "Л. Каравелов" № 4, ЦДГ № 5;

6.Секция № 66, бул. „Славянски" №72, ДКТ „Васил Друмев";

7.Секция № 82, бул. "Преслав" № 5, Клуб на пенсионера № 16.

 

Помощ при придвижването в изборния ден на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението (което обстоятелство се доказва с медицински документ за съответното увреждане, ТЕЛК или НЕЛК) ще бъде осигурена от  общинска администрация, като заявки ще се приемат  на  01, 02 и 03.10.2014 г. от 8.30 до 17.00 часа на телефони:

За Община Шумен: 054/800-400 или 088/2885716.  

 

Кмества:

с. Белокопитово: 05314/2215, 0882 885 778

с. В. Друмев: 05312/2160, 0882 885 751

с. Велино: 05344/2230, 0882 885 773

с. Ветрище: 05310/2262, 0882 885 746

с. Вехтово:05317/2192, 0882 885 763

с. Градище: 05311/5216, 0882 885 721

с. Друмево: 05319/2089, 0882 885 738

с. Дибич: 05312/2130, 0882 885 748

с. Ил. Р. Блъсков: 05312/2060, 0882 885 762

с. Ивански: 05317/2044, 0887293860

с. Кладенец: 05319/2182, 0882 885 731

с. Коньовец: 05315/2044, 0882 885 741

с. Лозево: 05314/2423, 0882 885 729

с. Мадара: 05313/2056, 0882 448 858

с. Мараш: 054/828051, 0882 885 754

с. Новосел: 05318/8230, 0882 885 774

с. Овчарово: 05319/2112, 0882 885 739

с. П. Волов: 05314/2235, 0882 885 736

с. Р. Димитриево: 05310/313, 0882 885 751

с. Салманово: 05316/2215, 0882 885 764

с. Средня: 05318/8309, 0882 885 776

с. Струйно: 05311/5337, 0882 885 732

с. Ц. Брод: 05315/2113, 0882 885 779

с. Черенча: 05318/8345, 0882 885 723

 Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол